torsdag 31. januar 2013

Spedbarn funnet forlatt i park i København. "Historien gjentar seg". Det er ikkje første gong at det er nokon som lemnar eit born ein eller annan stad og stikk av sjølv. Denne gongen er det i Købehavn...... Dei fann ein sportsbag med eit litt spesielt innhald.
Ein kan nok ikkje påstå at det berre er ein "forglemmelse" at bagen stod att.
Det riv i eit mors hjarte!! Mildt sagt....

Det verste er at denne lille jenta som dei fann, må ha lagt der i parken ganske lenge. Ho var veldig nedkjølt, men heldigvis i live.
Berre tenk om bornet allereie hadde døydd. Stakkars born.

Under saka har dei sjølvsagt opna for diskusjon. I og med at vi alle er ulike som menneske, vil det også kome ulike reaksjonar på det heile.
Dei aller fleste syns sjølvsagt at det er kjempetrist og grusomt. Likevel, er det nok enkelte som vil kome til å forsvare denne mora som "ingen" veit kven er.
Det vil kome utsagn om at vi ikkje veit kvifor mora valgte denne utvegen og at det sikkert er ein god grunn for at ho la bornet der ho gjorde.
For meg blir ei slik ytring heilt feil. Joda........... Eg trur nok at det ikkje er gjort med lett hjarte, men at det er siste utveg? Aldri i verda! Det fins mange andre metodar. Uansett kva problemet bak er, er det alltid ei løysing. Det er aldri ei løysing å lemne eit born ute i ein kald park. Om det så hadde vore på eit toalett på eit kjøpesenter, ja så ville det ha vore betre.
Det ville vore like trist i og med at det er snakk om at eit born er lemna, men betre av di sjansen for at bornet blir funne raskare og ikkje nedkjølt.

Det er allereie ein som har antyda at det sikkert er ei som skjemmes over at det blei ei jente! Hallo??? I dagens samfunn?
Vi lev ikkje akkurat i Kina, heller........ Det blir jo berre teit!
Like teit som alle andre forslag. Vi veit ingenting og bør vel aller helst ikkje antyde noko som helst. Saka er berre trist og det kjem ingenting godt ut av det om vi skal byrje å spekulere i noko vi har null peiling på.

Sjølv antar eg at det er ei trist historie bak, men uansett hisorie så vil eg aldri kunne forstå at ei mor kan forlate bornet sitt på ein slik måte. (Ingen andre måtar heller, for den saks skuld). Men slik er det i denne verda. Det er ikkje alt vi skal forstå. Det er heller ikkje meininga at vi skal det.
Eg håper berre at bornet, no når det er funnen, vil få ei fin framtid og at ho hamnar hos nokon som ønsker seg eit born og kan vise ho kjærleik livet ut!

Puppene mine! Auuuuu! Silikonen faller ut! Hahaha.......Linni Meister med superkommentar....... Jadda!!
Sånn kan det gå når ein er på kameltur. Hompetitten teia, liksom!
I og med at ho frykta for silikonen, må det vere snakk om ein ganske livleg kameltur!

I tillegg påstår ho at kamelar brøler som dinosaurar! (For det er klart at dersom vi har sett "Jurrasic Park", så veit vi korleis ein dinosaur brøler. Det er jo ikkje sååå lenge sidan dei levde).

Etter ei kort stund på "ørkenens skip", hoppa ho av. Årsak? Joda, det var av den enkle grunn at ho trudde at kamelen skulle spise ho!
Ho hadde heller ikkje lyst å stige opp på kamelen av di det ikkje var rett land å gå til legen i dersom puppene skulle "sprekke". Det var (er) liksom ikkje silikonens heimland det er snakk om.

Jaja, ho kom seg no tilslutt opp på ryggen og det endte jo bra!! Berre med eit lite utbrot om kor vondt det var for brystene, eller puppene for å seie det på godt språk! Haha.......

Moralen?? Joda, den er at du ikkje skal sette deg oppå ein kamel om du har implantert noko i puppene dine og ei heller om du har frykt for at ein kamel skal slå til og spise deg!

Hun er like sexy som en raggsokk. Wow.....Er det eit kompliment, kanskje?? Betyr det at ein er sexy då? I´m just asking........

Oslo Høyre: Ja til eggdonasjon. Høyre: Nei til eggdonasjon. Splid innen partiet med andre ord! Med andre ord kan det virke som at dette kan vere ei sak som skal opp til diskusjon snart.
Moderpartiet seier nei, men eg vil tru at Oslo Høyre er såpass stort at dei kan klare å leggje press på Erna og Co at dei kan vinne fram. Vinne fram med at saka skal drøftast meire. OG kanskje ende opp med ei anna haldning blant dei hovudtillitsvalgte.

Ei betent sak som fenger mange, både på godt og vondt. Det er vel ingen tvil om at dette er ei sak som engasjerer. Det er sterke meiningar både for og imot. Det er sikkert berre sunt å ta diskusjonen, men kva eg sjølv meiner bør bli utfallet, ja, det veit eg faktisk ikkje. Det er jo i utgongspunktet lett å ha meininger om saka, men sanninga er at det sikkert fins gode argumentar i begge retningar.

 Høyre sentralt har programfesta at det ikkje skal sorterast ut meneskeliv etter eigenskapar. Det skal ikkje vere surrogati eller eggdonasjon. Det skal ikkje vere forskning på befrukta egg. Osv.....
Nå det gjeld eggdonasjon og forskning på befrukta egg, er lokalpartiet i Oslo totalt ueinig. 
På mange område kan det virke som om at det er snakk om to vidt forskjellige parti. Noko som kanskje ikkje er heilt ideelt no når det snart skal køyrast igong valgkamp om makta.
Blir signala for utydelege, er det stor sjanse for at folk blir usikre på om dei vil stemme på dei. (Sånn sett skal dei berre fortsette med å vere ueinige!! Haha.......)

Jaja....... Ikkje har eg tenkt å få fleire born, så problemstillinga kjem aldri til å angå meg. Ikkje eingong den dagen det blir snakk om borneborn. Det blir feil å opparbeide seg meiningar ut ifrå egoistiske perspektiv.Skal ein vere for eller imot ein slik ting, bør ein gjere seg opp ei meining om det FØR ein hamnar i det dilemmaet som seier at det kan gjelde deg sjølv.
Det er kanskje lett å seie det. Mykje lettare enn den verkelege verda dersom du hamnar rett oppi det. Joda, eg ser den.......... Om ein verkeleg ønsker seg born og akkurat dette kan vere det som skal til for at du kan få oppleve gleden av å bli forelder, så skjønner eg godt at mange tenker at det skulle vore lov. 
Likevel meiner eg at ein burde ta stilling til det uavhengig av om ein kan få born sjølv eller ikkje. 
Då har ein i alle fall hovudet med seg og at det ikkje er følelsane som tar overhand i kampens hete. 

Som sagt....Eg er glad at eg ikkje treng å ta stilling til det. Sikkert av di eg ikkje veit korleis eg ville ha reagert om eg skulle hamne i ein situasjon som ville tvinga meg til å ta standpunkt til det heile. 

Det er momentet om at eit menneske ikkje skal sorterast ut etter eigenskapar som skaper litt tvil hos meg. Nettopp av di at eg trur enkelte av dei som vil bruke eit slikt tilbod vil vurdere kven dei skal bruke ut frå nett det momentet. (Som også på si side kan vere forståeleg). Vanskeleg med andre ord. 
Kva er mest etisk eller ikkje??...........

Jaja...... Det er på tide å ta kveld, så eg slepp å fundere så mykje meir på det. 
Eg håper dåke alle har hatt ein kjempefin kveld og at natta blir god! Have fun :=)

Hasta mañana! 

IWALY

onsdag 30. januar 2013

Det har vore ein herleg ettermiddag fylt med kvalitetstid med min eigen lille "snuskelusk".  Først nokre kilometer på ski før det braka laus med kinasjakk-tevling. Ei tevling som  endte med uavgjort.
No har eg akkurat sett "Idol"... Eg skulle eigentleg både skrive og sjå tv samtidig, men dataen måtte nok berre klappast att då enkelte av innslaga var så grusomme at det ikkje var mogleg å konsentrere seg.
Der og då følte eg meg litt som ein mann.......I og med at eg ikkje kunne gjere to ting samtidig. Hahahaha..........

Eg får gjere eit nytt forsøk no. No når det ikkje er distraherande momenter rundt meg. Så det er berre å svinge sveiva for å sjå om dei små grå gidd å svømme litt rundt på ein onsdagskveld.

Vil ha nordmenn vekk fra Gran Canarias strender. Det er eit stort antal nordmenn som skal til Gran Canaria framover. No har Dagbladet denne overskrifta som seier at dei vil ha nordmenn vekk frå strendene der.

Eg må ærleg innrømme at eg tolka overskrifta på ein heilt annan måte enn det som er fakta bak teksten.
Eg såg for meg at det er årsaker som gjør at nordmenn ikkje er velkommen der.
Så feil kan ein ta......

Det er snakk om at det ventes rundt 300 000 nordmenn. Gran Canaria har så mykje meir enn berre fine strender. Det er dette det er snakk om. Dei ønsker at desse 300 000 skal vise seg på litt fleire steder enn strendene.
Og vips så blei saka ikkje så ineteressant lenger. Det blei det liksom ikkje så mykje å ha meining om når det er slik det heng ihop.

Flere tror på spøkelser enn på Gud. Ja, det vil eg tru....Alt etter kva ein definerer som å tru på Gud. Om det er undersøkingar som spør om du er personleg kristen dei legg til grunn, er vel talet ikkje heilt truverdig. Det er mange som ikkje er personleg kristen, men likevel trur på Gud.

Uansett....... Eg trur nok antalet menneske som trur på spøkelser er rimeleg høgt. Så eg lurar eigentleg på kva det er som gjer oss menneske så redd for noko som faktisk kanskje ikkje er noko som helst?
For gudane skal vite at det slett ikkje er spøkelse rundt oss kvar gong vi høyrer mistenkelege lydar.
Dessutan trur eg hjernen vår er ganske så god til å spele oss enkelte puss.
Så viss du er ein skikkeleg grinebiter og plutseleg "ser" noko merkeleg, er det kanskje berre eit teikn på at det fins ein lun og god humor bak fasaden likevel. At du ikkje er heilt borte vekk.
Hjernen din evner å spele deg eit puss, eit teikn på at den ikkje godtar det kjedelege, hissige livet ditt og aper seg med deg for å vise at det lev noko anna i deg også. Hahahaha.........Det er eg sikker på! =)

Mange er slik at dersom dei høyrer ei skummel fortelling, eller ser ein skummel film rett før dei skal ut i mørkret og trø åleine, ja så ser dei seg nokre gonger ekstra over skuldra. Kanskje går dei litt raskare forbi det gamle huset som er ubebodd og kanskje hjartet dunkar litt ekstra hardt heilt til ein har komen seg innanfor husdøra heime.
Har det skjedd på film, kan det definitivt skje i den verkelege verda også!! Så det så!! =)

Eg veit eg sjøl er grim på det......... Det å sjå ein skummel skrekkfilm rett før eg legg meg og sjølvsagt er åleine heime.
Som oftast filmar der framande tar seg inn i huset ditt for å ta deg! Litt sånn der typisk jomfru Knutsen. OG ho lærer aldri av det. Neste gong sjansen byr seg, gjer ho akkurat det same.
Så er det berre å ligge der og stirre på soveromsdøra for å forsikre seg om at ingen er på tur inn døra. Spesielt ikkje med ei øks eller liknande i handa.
Medan ein ligg der under dyna, tenker dei små grå "Please, ikkje gjer sånn at eg må på do no!!" Og kva skjer?? Joda, tankane spreiar seg rundt i kroppen og plutseleg så er det nett det eg må.
Det er berre å skunde seg på badet i full fart med blikket retta mot stova når gangen krysses. "Puh......Det er ingen der!" Så litt hjerneaktivitet som ender med "No må du fa..... med skjerpe deg, jente. Gå og legg deg og sov. Du er jo ikkje riktig rett". 
Overbevist om at alt er ok og at det berre er å gå attende til rommet att, kjem tankane attende i same augeblikk ein er komen ut att i den mørke gangen.......og tida som blir brukt før ein er attende under dyna, er mindre enn minst. Alt skjer i hurtigtempo. Hmmm.......Hjartebank!!

Men så var det jo eigentleg spøkelser som var utgongspunktet. Det er litt forskjell på å vere redd for at det er nokon i huset og det å tru på eit spøkelse!
Program som "Åndenes makt" er jo heilt klart med på å nøre opp under denne frykta.
Sjølv ser eg aldri på programmet. Det er fleire årsaker til det, sjølvsagt. For det første er det ikkje noko som fenger meg, men like tungt veier vel det argumentet om at eg eigentleg meiner at det meste frå programmet er oppspinn.
Eg har vel kanskje sett to episodar fordelt utover fleire år.........og eg må ærleg innrømme at eg kun sit att med tanken om kor lettlurt folk er som faktisk trur på alt dei får servert gjennom programmet.
Joda, eg veit det fins meir mellom himmel og jord enn det eg kan sjå med mitt blotte auge og ja, det er sikkert "litt" i det dei viser på skjermen.
Likevel, vi må ikkje gløyme at for tv-kanalen handlar alt om pengar. For dei handlar det om å få episodane mest mogleg spanande for å vere sikker på at searane skal fortsette med å sjå serien.
Det er litt rart at det alltid er treff på det dei ønsker. (Ut ifrå det eg høyrer andre seier).

Joda, det skjer uforklarlege ting til tider. Så spørs det då.......Kva det er som står bak. Då må det no vel vere likare å tru på Gud! :=)

Jaja, ha ein trivelg kveld! Vuderer du å sjå ein skrekkfilm i kveld, så kan det jo vere lurt å la vere om du er åleine.
Har du ein beskyttande mann ved di side, kan du vel sjå kva som helst (om ikkje han også er ein tøffelhelt! Noko som av og til kan vere sjarmerande.......sjølv om ein mandig mann vil vere å fortrekke i ein slik situasjon!)
Sov godt når den tid kjem! :=)
Natta!
Hasta mañana.

IWALY

Halvvegs på veg inn i draumeland, men ein hjerne som eigentleg er litt i koma, er det vel ikkje så lett å formulere noko som helst her inne. Likvel.........I'll give it a try!

Eg trur kanskje det må ha vore noko i den der innbakte pizzaen som blei fortært i stad. Plutseleg blei eg klar over at eg halvslumra under eit av favorittprogramma mine og rett bortanfor sat mannen i huset og sov. Ikkje heilt normalt (det med meg), så noko må det ha vore.
No er eg fullstendig klar over at denne skrivinga kan ha to utfall. Eitt som seier at eg berre må legge meg av di eg ikkje vil klare å skrive, eller det andre som sørger for at skrivinga gjer meg vaken att og at svevnen då vil utebli ei god stund.
Med tanke på at det er veldig nære midnatt,  veit eg ikkje heilt kva eg føretrekk............
Halvdaude hjerner er vel ikkje kjent for å vere fornuftige, så det spørs.................

Sexdømt professor sparket som bodredaktør. Boka handler om vold mot kvinner. Hmm...... Eg ser ikkje heilt logikken bak tankane hans om han verkeleg meiner at han er rette mannen for jobben. Ein skal jo i alle fall vere "litt" smart for å klare å bli professor (vil eg tru).

Eg veit ikkje heilt kva eg såg for meg då eg såg denne overskrifta. Sanninga er vel at det var noko heilt anna enn det eg oppdaga som var sakas kjerne.
Professoren har ikkje gjort noko anna enn at han har vore menneskeleg og at han falt for feil menneske.
Han er professor i psykiatri og når det kjem til slike ting, er det enkelte reglar som ikkje skal trøs over. Noko denne professoren gjorde likevel.
Han forelska seg i ein pasient og hadde sex med ho. Ingenting valdeleg bak det og han avslutta pasientforholdet til ho av di det ville vere uetisk å fortsette som psykiateren hennar etter at dei hadde fått følelsar for kvarandre. Han låg ikkje med ho før denne pasientrelasjonen hadde opphøyrt.

Det gjekk likevel ikkje upåakta hen og han blei dømt for brotet.
Så spørs det om det er rettferdig at han ikkje kan delta i eit bokprosjekt om vald mot kvinner pga dette.
Eg veit ærleg talt ikkje kva eg meiner om det. Sjølve saka er jo litt komplisert. På den eine sida har du det moralske aspektet og på den andre sida det menneskelege.
Han har jo ikkje utøvd vald......... Vanskeleg sak.

Få reisende kontantkontrolleres (på Gardermoen). Tja, eg ser vel så ekslusiv ut at eg kan ha med meg fleire hundre tusen i sekken min! Hallo..........Om eg skulle smugla med meg pengar, hadde eg vel sendt dei med kofferten. Tvilar på at sikkerheitskontrolløren vil klare å unngå å sjå det på skjermen om det skulle ligge mange buntar med pengar i sekken.

No veit ikkje eg om det er slik at eg kan knyte fast pengar rundt heile meg under klerne. At det ikkje vil pipe og bli raudt om eg ikkje "tar av meg" pengane.
Det er no i alle fall slik at vi skal legge frå oss alt og sende det gjennom for korntroll. Det kan virke litt snålt om det då er mogleg å berre feste dei på kroppen.
Kanskje ein idè til neste flytur?! Kvifor ikkje? Det ville i alle fall ha vore spaning ei lita stund...... Jomfrua som byrjar å vibrere av angst for å bli oppdaga. Svetteperler i panna........osv..... Neida....... Med slike ytre kjenneteikn er det vel ingen sjanse for at nokon skal bli mistenkelege.
Då går eg heller for nokre medsamansvorne!!!

Derfor tatoverte han 98% av kroppen. Berre han ikkje tatoverte inn namnet på kjerringa, så..... Hahahaha......Det ville jo ha vore søtt! (Men likevel det einaste ein ikkje bør gjere!)

Eg hugsar då eg var i slutten av tenåra. Ein kjenning hadde fått seg ny "dame" og fekk namnet tatovert på overarmen. Tre uker seinare var det forholdet over!! Genialt! Merka for livet med namnet til ei du ser på som "bitch".............

98% av kroppen....... Det er mykje!! Lurar på kor dei to resterande prosenta er?! (Eg har vel mine forslag......) Hehehehe.........

Han kallar seg for "sjakk matt". Han har tatovert sjakkruter over heile seg av di han ikkje vil hate kroppen sin. Han har nokre fødselsmerker han ønsker å skjule.
Vel, det spørs om han ikkje tiltrekk seg meir merksemd no når han går rundt og ser ut som eit vandrande sjakkbrett!

Vi spiser for mye fett og salt. (Men det fins noen gode nyheter også). Så då er fett og salt definert som dårlege nyheiter! Korleis skal det gå med oss?
Biletet viser pølse og chips....... Tja, det er kanskje ikkje så lurt å spise det for ofte.

Mykje av saltet vi får i oss, kjem av alt vi et på serveringsstader. Joda, så spørs det kven dei definerer som "vi"?
No et ikkje eg særleg ofte ute....... I alle fall ikkje ofte nok til at kroppen tar skade av saltinnhaldet! 
Eg reknar med det er Oslo-folket det er snakk om. I denne saka som i så mange andre.
(Regnar det heile sommaren i Oslo, medan det er sooooool Nord-Noreg, så kan du banne på at hovudstadsavisene skriver at Noreg berre har hatt regn heile sommaren.)

Etterkvart som eg les artikkelen, ser eg at det ikkje er måte på kor feil vi lev! Korleis vi i det heile kan overleve på denne måten......... Det blir som ei Hallelujah-oppleving. Endeleg vil vi ta inn over oss korleis vi skal leve.
Ingen har nokonsinne skrive om dette temaet før, så det var jaggu meg på tide! Kven kunne vite at vi ikkje skal spise så altfor mykje feitt og salt?
Dei fleste har vel gått rundt og trudd at det er farlegare å krysse Sinsen-krysset i verste rushtida enn litt usunn mat......... Så feil dei alle har tatt! Det er jo motsatt!!
Så då er det berre å oppsøke Sinsen-krysset med glede. Ikkje ver redd når du hastar over, livredd for at du ikkje skal nå fram i tide.
Take it easy!!! Når ikkje feittet og saltet har drepe deg enno, ja då vil ikkje nokre stakkarslege bilistar gjere det heller!
(Hmmm.....Er det forresten mogleg å krysse Sinsen-krysset til fots?? I haven't been there the last couple of years).

Ellers er det ei lykke i livet at det er noko som heiter mannedo og damedo!! Bom basta!
Å måtte snike seg inn på eit mannedo av di krisa er til å ta og føle på, vil alltid kome til å vere siste utveg.
Det er nesten som ein vel å heller tisse seg ut!
Det må jo vere ei eller anna årsak til at det bestandig er mannedoen som luktar heilt forjæ.........!

Eg hugsar då pappa hadde kroa. Ingenting var vel verre enn å måtte vaske herretoaletta. Mannfolk som pissa i vasken i stadenfor å vente på tur......Ishj.... Skikkeleg hygienisk!!

Mannfolk som "låner" dametoalett, skyller ikkje ned etter seg  og lamnar dolokket opent. Noko som sørger for dårleg lukt.
I tilleg etterlet dei seg ei salig stripe med gul smørje ned langs kanten av di dei stod og tenkte på Pamela Anderson i stadenfor å gløtte kor strålen traff......
Harde fakta, men passer på 95%!!!

Det har vore veldig nært at eg har gana enkelte............ Når ein i tillegg ikkje kan unngå å høyre at vasken aldri sildrar før døra kjem opp..... og dei rekk handa fram for å seie "takk for sist". Jaudå......
Det slår likevel ikkje gatekjøkkenmannen som gjekk ut for å pisse bak veggen til "bua" si og berre gjekk rett inn for å fortsette med å tilreie burger han hadde starta på.......Utan at fingrane hadde vore i kontakt med vatn etter at dei hadde gnofla over det heslige skaftet sitt. (Burgeren hamna demonstrativt i søpla!!)

Nei, med desse ille bileta i hovudet skal jomfru Knutsen ta kveld. (Og satsar på at det ikkje fører til noko mareritt........)
I alle fall.....Ha ei god natt! Sov godt!! :=)

Hasta mañana!

IWALY

mandag 28. januar 2013

Den deilige hevnen. Hahahaha........Voodoo-dukker eksisterer faktisk!! Kor bra er det ikkje om du har ei dukke med bilete av eksen på?? Då sjølvsagt utstyrt med nåler på visse kroppsdelar.

Om du har ei dukke som dette og faktisk utfører slike handlingar på ho, er det kanskje eit lite teikn på at du er grotesk og hemngjerrig. Likevel, eg blir litt flirfull her eg sit. Idèen er jo ikkje så dum om den hjelper på dei negative tankane du har. Hehehe........
Eg har heldigvis ingen eks eg har "langt oppi halsen".
Kva du trur? Jomfru Knutsen og ei voodoo-dukke......... Hahahaha........ Eg hadde då vel ikkje nøya med meg nåler!! Nåler er for pingler!

No er det eingong slik at tanken om hemn er eit behov for å gjenopprette balansen etter ei krenking. Vi vil vise den andre at vi ikkje likar å bli skjøven lenger ned i hierakiet. Så bunn i grunn kan vi vel seie at hemn og ære går hand i hand.
(Ikkje skjønner eg at den som treng å opprette balansen faktisk orker å gjere det. Krenkinga forsvinn likevel aldri. Gjort er gjort).

Det finnes kanskje fleire metodar enn voodoodukker om ein ønsker hemn. Kva med eksdama til Daniel Craig? Ho var jo eigentleg litt smart. Dei hadde ein konto med felles kort. Ho reagerte sporadisk då han hadde ein affære og tok ut ein million dollar frå kontoen.
Eg vil tru at det svidde!! (At det blei akkurat det beløpet, skuldast at det var maksgrensa for kva dei kunne ta ut i slengen).

I tillegg har vi ho Lisa Lopes. Ho satte fyr på huset til kjæresten etter at han hadde vore utro.
Tja....... ganske dristig, det også!
Eg vil tru at det vitnar om at kvinnfolk er hakket verre enn menn.
Ikkje skjønner eg at dei syns menna er så bra at dei er villige til å gjere seg til kriminelle for å vise kva dei syns om dei.
Det er jo berre å kaste dei på dør..........

På tide med ein åttpåklatt? Ja, det var vel det guten min også meinte då han sat i frisørstolen i forrige uke. Han og faren hadde frisørtime og sånn heilt ut av det blå, sa han følgande til frisørdama: "Det sku no ha vorr deilig med en lillebror!"
Joda, det kan han sikkert få, men det blir i alle fall ikkje eg som gjer han det. Då må det i såfall ei anna ung jomfru inn i biletet!! :=)

Hjelp, vi har grodd fast! Kor då?? Hehehe.....
Som om at eg ikkje skjønner kva det er snakk om når det heile er ei overskrift på ei side som heiter "Spør Peder om sex og samliv".
Denne gongen er det ei jente som er redd for kva som vil skje om ho trør ut av komfortsona.
Ho og kjæresten har vore i lag eindel år og har det bra ilag. Likevel er ho redd for at ho kanskje utelukker eit anna liv utan han. Viss ho skal finne ut av det, må ho på ein måte trø ut av denne kormfortsona dei har opparbeidd seg, noko som er ganske skremmande.

Tja, kva skal ein seie til det? Om ein har det bra, kvifor skal ein då gidde å bry seg med å finne ut om ein går glipp av noko?
Har ein det bra, er det vel greitt og har ein det ikkje bra der ein er, er det berre å gå.
Om ein elsker kvarandre, så må jo det vere det viktigaste. Då betyr det jo automatisk at ein må utelukke enkelte ting frå livet sitt. Det er berre slik det er. Det betyr ikkje at du får eit mindre bra liv. Tvert imot. Kva er vel betre enn å vakne opp med den du elsker, dag etter dag og har sjansen til å kunne fortelje det til han/ho dei same dagane?
Det må jo vere lykken på jord og om ein vaknar med den følelsen, så kan jo ikkje dagen bli anna enn god!
Så kvifor gidde å tenke tanken på kva om eg kan gjere det betre??

Den dagen du elsker eit menneske, trur eg du berre veit det. Då burde det vel ikkje vere behov for å finne ut om ein har grodd fast eller ikkje.........
Det er slikt ein berre veit om det skjer.

Berre spør Tiger Woods............ Eg trur det var her om dagen at eg las at han sa at eks-kjerringa skulle få over ein milliard kroner av han om ho kjem attende til han.
(Litt meir enn det eg ville ha gjort...... Eg trur eg ikkje ville lova noko meir enn kjærleiken min og håpa at det ville ha vore godt nok!)

Så var det nesten midnatt att........ Det betyr rett og slett ikkje anna enn at det er på tide å få litt skjønnheitssvevn. Så ergo seier eg natta til dåke alle.
Er du så heldig at du vaknar opp med eit herleg menneske........Ja, så sørg for at ho (han) får vite det! :=) Betre start på dagen kan du vel ikkje gje eit anna menneske?
God natt!
Hasta mañana!

IWALY


Eg trur eg kunneskrive ei heil bok med "ord frå bornemunn" om eg hadde gidda!! Berre så synd at eg "gløymer" å skrive ned dei sitata eg syns er så artige at eg nesten flirer med ihel....... Det har vore nokre av dei i helga. Herleg!! :=)

Ikkje lett å vite kva ein skal seie når det sit eit born rett bak deg og spør det andre bornet på sida av seg "Ka e fetthållet ditt?"
To gutar sat med kvar si flaske brus, ei "cola zero" og ei "cola light". Lykken var då eg oppdaga at dei sat og las bakpå flaskene og diskuterte kva innhold det var på flaskene. Spørsmålet frå denne guten var nok ikkje meint slik det kom ut. Det skulle vere "Ka e fettinnholdet ditt?" (Dei var så opptekne med kor mykje sukker som var i brusflaskene og det hjalp ikkje at eg sa at begge var sukkerfrie).
Så då endte det med at eg kunne le litt for meg sjølv. (For eg blei først litt "satt ut").

Tv-premiere: Kjedelige magaplask. Ja, eg må nok seie meg einig der!
Vel......Ikkje det at eg sat og nistirra så grusomt mykje på tv'n då programmet gjekk, men litt fekk eg vel med meg. Eit stupeprogram skal liksom underhalde oss dei neste sundagane........ Jaja, skikkeleg interessant å sjå på at kjendisar stuper. Nope......... Det var nok ikkje det. Det kan virke litt desperat av tv2 når dei kjem eit slikt program. Det er liksom berre om å finne opp noko nytt heile tida. Vel, då trur eg ikkje dette stupeprogrammet vil slå så godt an, men kva veit vel eg...... Det kan jo hende at det norske folk likar noko heilt anna enn det eg gjer.

Kjendisene dropper undertøyet (på den røde løperen). Då får vi satse på at det ikkje er snakk om så altfor lårkorte plagg desse kjendisane.

Samejenta kastrerte reinen med bare tennene. Det var vel slik før i tida at dette var metoden for å få kastrert dyra. Kanskje vi burde prøve dette på menna også? For å få dei kastrert?
Eit kjapt tygg og vips så er kastreringa gjennomført.
I dagens samfunn er vi jo ikkje så heilt avhengig av desse menna, med mindre vi ikkje er heilt ferdig med den der forplantningsdelen.......... Vi kan jo lage oss ein regel på at slikt må vere fullendt innan fylte 35 år, eller noko i det høvet?? Hahahahahahahahhahahaha..........
Denne avisartikkelen kan eg like!! :=)

Sjekk dette før du skal pusse opp badet. Hmmm.......Eg har jo då eit nyoppussa bad.......... Spørs om eg gjer så lurt i å opne denne saka?! (Nysgjerrig som eg er , klarar eg sjølvsagt ikkje å la vere).

OG SÅÅÅÅ blei jomfrua skuffa (eller aller helst letta!)....... Eg som trudde at det var snakk om heftige saker. Kva som kunne skjule seg bak platene på veggen, nedi røyra osv osv.........
Neida, det var slett ikkje det dei sikta til.
Det handla om at du må hugse å finne rett røyrleggjar. Dersom du ikkje sjekkar at det er ein brukbar røyrleggjar du brukar, kan du vere så uheldig at resultatet ikkje blir så bra. Det er mykje som kan gå galt.....

Jaja....Då kan jo eg informere om at eg sjølv er meir enn nøgd med arbeidet som er gjort utan å be om referansar! Snakk om gode odds, hæ? Hahaha......... (Han hadde kanskje vist litt andre referansar tidlegare????.........)

10 000 krokodiller kan vere på rømmen. Jaja, eg får håpe eg ikkje møter på ein av dei.
10 000? Tja, dei kan vel rekke å gjere litt ugagn då før dei blir fanga inn att (om dei blir funnen).

Nei, klokka er visst ikkje heilt på mi side i dag, så det er vel berre å "kaste inn handkledet" og krype under dyna. Ha ei kjempegod natt og draum søtt!!

Hasta lego! :=)

IWALY

søndag 27. januar 2013

Jeg vil ha sol, strand, sjø og store, villige, svarte menn. Så spørs det kva som ligg i ordet villige........ Berre for å poengtere det, så er det ikkje meg det er snakk om. I tilfelle du no i forbifarta skulle tru at denne jomfrua er på utkikk etter villige, svarte menn. Hahahahahahahahaha............. Akkurat den biten trur eg neppe eg ville avslørt her! :=)

Det er sjølvsagt avisa, nærmare bestemt VG, som har blese dene saka opp. Stort!!
Sitatet er komen frå ein kvinneleg sexturist. Namnet får vi aldri vite, men dei kallar ho for "Petra". (Eit namn eg føler eg har lest i mange samanhengar når det kjem til eit tema som dette.)

Viss ein skal definere kva som er mest vanleg i forhold til kvinnfolk som er sexturistar. er det at dei er middelaldrande, overvektige og lite attraktive her heime på det vestlege sjekkemarkedet.
I tillegg skiller den seg ut frå den mannlege sexturismen ved at den forgår på ein meir subtil måte og sjølve betalinga for det ein "får" skjer i mindre grad direkte. Eksempel på akkurat det siste kan vere at betalinga foregår i form av mat, klede og husleie.

Her i Noreg er det forbudt med all kjøp av sex. Det gjeld faktisk ikkje berre innanfor våre eigne grenser. Er du norsk, følgjer lova deg sjølv om du er utanlands.

"Petra" er ganske frittalande og legg eigentleg ikkje så mykje i mellom når ho fortel om livet og kva ho er på utkikk etter.
Ut i frå det eg kan lese om dette livet, vil eg påstå at det ikkje dreiar seg om kjærleik. Ikkje i det heile. Sånn sett er det berre trist.
No kan eg eigentleg ikkje påstå at det ikkje er kjærleik, men eg kan ikkje i min villaste fantasi sjå for meg at det kan vere det.
Ein unggut Vg har prata med seier følgjande: De kommer hit for å ha sex med oss, og kjøper gjerne fine ting i gjengjeld.
Så då kan ein vel seie at para utnyttar kvarandre.

Dei fleste av desse kvinnene nektar å sjå på seg sjølv som horekundar. Noko dei faktisk er ut ifrå korleis vi definerer kva ei hore er.

Store, svarte og villige menn. Det fins jo eindel "ordtak" som verserer om slike. Eg har no stort sett sedd på det som oppskrytt og berre ei form for myte. Kanskje eg tar heilt feil, at det faktisk er ein grunn til at kvinner vil ha store og svarte menn.
Ein ting er sikkert.......... Eg har absolutt ikkje tenkt å finne det ut!! :=)

Mange håper sikkert på penger og en bedre fremtid i et vestlig land, men får de ikke mer enn en middag og et herlig knull, er det neppe skadelig hverken for dem eller landet.
Nei, det er vel ikkje skadeleg, vil eg tru. Likevel, eg slit med det at vi skal respektere kvarandre uansett om vi ikkje har same livssyn. Eg slit ikkje med det til vanleg, men akkurat i denne saka klarer eg faktisk ikkje å meine at det er greit.
Denne saka er jo eigentleg ikkje noko som angår meg, så sånn sett burde eg ikkje ofre det så mange tankane. Likevel klarer eg ikkje å la vere å meine noko om det og meiningane er alt anna enn positive.

Eit herleg knull?? Jaja.......Viss ein meiner det er verdt det, så.
Ein veit jo ikkje korleis desse menneska har det i sitt "verkelege" liv og eg veit det er lett å dømme andre. Så litt forsiktig skal ein vel vere. Eg vil likevel aldri klare å forstå korleis ein kan leve eit slikt liv.
Då har eg meir tru på kjærleiken! (Men så er det vel mangelen på det som driv dei fleste ut i denne livsstilen?)
Som eg skreiv lenger oppe på sida, det er mest berre trist. (Mi personlege meining). Det er sjølvsagt ein sjanse for at fleire er ueinige med meg. Det vil vel aldri skje at vi klarar å finne ei sak der vi alle er einige. Så takk for demokratiet og ytringsfridomen.

Eg ser ikkje heilt for meg at eg skal gå på nettet for å bestille meg ein flybillett til varmare strøk i det ærend at eg skal få meg eit ligg. Eg skjønner ikkje heilt den mentale biten oppi det heile.
Ein ting er faren ein utset seg for, men ein annan ting må jo vere at det gjer noko med mentaliteten til dei det gjeld. Eit skummelt liv, spør du meg!

Store, villige og svarte menn. Heldigvis er det ikkje størrelsen det kjem an på!!

Nei, ha ei kjempegod natt, så "ses" vi forhåpentlegvis i morgon også! I'll be here. :=)
Natta!

Hasta mañana.

IWALY

fredag 25. januar 2013

Fredag og helg........og endeleg kom snøen!! Gjett om den er etterlengta?!! Det er nesten som om at ein kan kalle det for lykke. I alle fall om den blir liggande. :=)

Èn av fem lar kona styre klesvalget. Hahahahaha....... Ja, det ser eg for meg! kva du trur om alle menna skulle styrt det sjølv?
No er det kanskje fleire kvinnfolk som pakkar det litt inn slik at mannfolka ikkje skal skjønne at det eigentleg er kvinnene som styrer dei (i alle fall til ein viss grad).
mange menn spør jo om dei kan gå i det dei har tatt på seg om dei skal ut på festlegheiter. Då er det lett å pensle dei innpå "Joda, men sjå her. Syns du ikkje denne er litt finare?"..
Det hender vel at det kjem uttrykk som "Skal du gå ut i dei klerne der? Du ser litt teit ut....."
Kven er det som ikkje skiftar klede då? :=)

No trur eg det fins mange oppegåande menn, men likevel trur eg faktisk at det fins ein god del menn som faktisk er avhengige av at kjerringene seier kva dei må gå i.
Sånn eigentleg trudde eg faktisk at talet skulle vere mykje høgare. Minst to eller tre av fem!! (Burde kanskje ha vore det! Hahahaha............)

Husker ikke sist jeg kjøpte selv. Framleis klede som diskuteres. Her snakkar vi storheiter som Davy Watne og Carl I. Hagen, altså!! Dei er ikkje eingong redd for å innrømme at dei er underlagt kjerringene sine.
Om det er av di dei ønsker det sjølv eller ikkje, skal vere usagt. Det får vår eiga fantasi leve opp til å "finne ut av".

Kva skal ein eigentleg med kjerringene sine når ein kan få klestips hos VG??? Nei, hiv dei på dør......

Slik er det å bli slukt av en tiger. Himmel! Er det verkeleg nokon som kan forklare oss det? Kven er det som er så heldig å ha blitt slukt av ein tiger for så å overleve??
Det er faktisk slik at ein tiger faktisk sluker over eit kamera også, om han vil, så då et det vel det som har skjedd, vil eg tru.

Gi barna mer smertestillende. Setningen kjem faktisk frå ein allmennlege! Kanskje ikkje heilt forventa å høyre det i desse dagar når ein ofte les i avisene om at det brukes alt for mykje tablettar og det inkluderer blant anna smertestillande.
Eg skal i alle fall opne saka og sjå kva det dreiar seg om av den enkle grunn at eg blei litt nysgjerrig på dette som ikkje høyrest heilt ok ut.

Det er her i Noreg at ytringa har funne stad. I Bergen. Legen meiner at barn lider unødig mykje. Mange born seier ofte ikkje eit einaste ord når dei har veldig vondt og difor tokes det ofte som om at dei ikkje har smerter.
Det kan då vel likevel ikkje bety at kvar gong ein unge lar vere å seie noko, så skal vi proppe han med tablettar? Sånn berre for å vere sikre........

Legen meiner at det må ei haldningsendring til blant legar og foresatte. Vi må ikkje gå rundt og tru at det er så skadeleg med desse tablettane.
Born blir dessutan meir rolege under konsultasjonen om dei får noko før dei kjem til lege.

I andre land er det meir vanleg at born får smertelindrande medikamenter. Kvifor skal born mange gonger lide seg gjennom fleire timar med smerter og så går vi vaksne sjølv og puttar i oss om vi kjenner vi treng det?
Bør born tåle meir smerte enn vi vaksne?

eit beinbrot gjer like vondt for eit born sm for ein vaksen person.

Tidlegare gjorde dei opne hjarteoperasjonar på nyfødte babyar av di dei trudde at dei ikkje hadde smertesans. Det er til å "gaule" av.

Etter å ha lest saka, skjønner eg at det ikkje er snakk om noko overdosering. Eg er einig med legen. Born før faktisk få meir smertestillande.  Det er jo ikkje snakk om det same som det avisene i desse dagar åtvarar om.
Når det faktisk gjer dritvondt og ein kan gjere noko med det. Ja, då bør vi vel gjere det.

Eg har aldri tenkt over det før. Eg har sikkert vore ein av dei som har tolka ting som om at det ikkje gjer så veldig vondt når det faktisk gjer det. Eg kjem i alle fall på eit par eksempel her eg sit i skrivande sekund

Ti ting som får damene til å falle for deg. Ja, no er eg spent på kva som skal til for at eg skal falle for ein mann. Etter å ha levd alle desse åra, er det kanskje på tide at eg får vite sanninga om kva eg eigentleg fell for. Kanskje eg får meg ei overrasking eller to. Eg ler om eg har misforstått kva eg likar ved menn. Hahahaha........

Med litt mot og ren taktikk, kommer jentene løpende mot deg!

1. Unngå innøvde sjekkereplikker. Det virker som regel berre veldig uspontant og rart . Sjekkereplikkar er berre teit!! Det er om å vere seg sjølv...........

2. Sett deg litt inn i klær og stil. Dei fleste gutane kjøper klede med dårleg passform. (Det er jo om å få fram den sexy rompa).

3. Trim skjegget, få deg en frisyre som passer ansiktsformen din og bruk linser i stedet for briller. (Hugs berre på at det er Dagbladet som seier dette og ikkje eg......... Because I don't care about the glasses).

4. Unngå å gi komplimenter som går på utseendet. Gje komplimentar for personligheit i stadenfor.

5. Ikke gi for mange komplimenter generelt. Det kan fort virke som du smiskar.

6. Tør å lede. Dei fleste jenter likar at guten tar litt initiativ og at han har en plan.

7. Tør å ta ting videre. Jentene tar svært sjeldan første initiativ til å utveksle telefonnummer eller til å kysse

8. Stol på at du er bra nok. Jenter er mykje mindre kresne enn dei virker som

9. Les litt sjekketeori. Å vite kva du kan gjere i forskjellige situasjonar, gjer deg sjølvtillit

10. Lær av kompiser som er flinke. Sjå kva dei gjer og korleis dei forheld seg rundt jentene .

Så ergo, viss du held deg til desse 10 punkta, er du garantert napp hos draumejenta di!! Det er berre å hive seg rundt.....:=)
Skal du teste teorien ut på meg, er det berre å bestille time. Hahahahahahaha......... Så kan du jo sjå i praksis om denne teorien faktisk fungerer. Hugs berre at det der med at du ikkje må gje så mykje komplimentar er berre tull. Du kan berre gje så mykje komplimentar som du berre klarar. Smør gjerne litt ekstra på!!!!


Nei........No kjem eg til å vente i spaning på kor mange friarar som faktisk bit på kroken til denne jomfrua! I mellomtida får eg vel berre seie god natt og sov godt. :=)
Vips så er det ny dag!
Natta!!

Hasta luego!

IWALY
torsdag 24. januar 2013

Røkkes nye sko koster 100 000 kr. Han kjøper dei nok berre av han "kan det". Det må vere noko som driv han.
Om eg hadde hatt råd til å kjøpe så dyre sko, tviler eg på at eg hadde valgt å gjere det. 
Sko i frå ein heilt vanleg skobutikk ville fungert heilt utmerka! 
Eg er glad eg aldri kjem til å ha råd til slike skor. Veeeldig glad! Eg trur eg ville følt meg utilpass og i tillegg ville det vore eit hån mot store delar av resten av verda............
Det syns eg forresten det er sjølv om det ikkje er snakk om meg. Så Røkke burde vel aller helst halde det for seg sjølv når han brukar så mykje unødvendige pengar.

Mor og datter spiller inn porno sammen. DET er "Harry" det!!
Ein ting er kva ein meiner om det å spele inn porno.......noko heilt anna er det når det er snakk om mor/datter. Æsj, det er ikkje anna enn ekkelt.

Eg vil tru at sjåarane ikkje er klar over at det er familierelasjon mellom "deltakarane", men berre det at desse to "hæres" å stille opp i lag, seier vel sitt. Jaja........
Det må vel vere det jomfruelege ved meg som ikkje likar det!! :=)

Fly tok av på egenhånd fra Flesland. Hahahahaha.......... Det må vere noko med den bergenske lufta. Utan tvil!
Er det ikkje dette som er framtida, då? At alt skal styre seg sjølv? Vi har jo allereie radiostyrte bilar, helikopter og fly. Dog i miniatyrstorleik.........men det må då gå an i den verkelege verda også?
Tru kor trygg vi skulle følt oss då. 10 000 m opp i lufta og det tekniske sviktar på bakken.
Det høyres "kjempegøy" ut!
Det vil i alle høve hjelpe gamblarane på veg! "Døyr vi eller overlev vi? Eg trur vi satsar ein tusing på det eine alternativet". Og vips så var han rik, liksom.

Får vi se Mette-Marit i fugleburkåpe til våren? Ja, tenk å fundere på det akkurat no! 24.januar er tida for å starte å fundere på kva klede av alle kjem til å dukke opp i etterkvart.
Fugleburkåpe........Tja, ikkje det mest spanande klesplagget eg kan sjå for meg, men så slår jo alt det som moteskaparane har påstått skal skje til hausten! Menn i lårkorte kjolar og støvlettar eller stilethelar. Ingenting kan måle seg med det!!
Eg berre seier det.......Kjem nokon av mine kjenningar med slike klesplagg (på seg), kjenner eg dei ikkje lenger.
Heile verda blir "Great garlic girls", liksom....... Hahahahaha.......Det ville gjort seg!! Mekka på bilen i miniskjørt! DET ville vore blikkfang, det! (Dog eit grusomt!)
Skjørt og vanvittig hårete leggar i lag?? Nope, it´s just wrong!
Det neste blir vel at dei skal ha på seg Bh også? Perfekt for dei med hengebryst og for dei som har fine musklar rundt brystvortene kan vel berre fylle i litt "stasj" eller bruke Bh med innlegg.

Mette-Marit.......Du skal berre bruke fugleburkåpe. Det er stor fare for at vi kan sjå på det som normalt. I alle fall sett opp mot noko anna!! =)

Brad Pitt: Det er vi som må lære barna å bæsje! For ein fantastisk hjerne. For eit geni! Tusen takk for informasjonen.
Hmmm.......Stakkars dei borna som ikkje har foreldre som har lært dei det. Dei har vel ese ut og blitt som ballongar og går rundt og er ein stor bombe som kan gå av kva tid som helst. Det hastar dei å lære dei at det går an å få skiten ut!!!

Eg trur neppe at mor mi lærte meg å skite. Men at ho lærte meg at skiten aller helst skulle ein annan stad enn i bleien......Ja, det kan eg vel gå med på.
Likevel, det er stor forskjell på å lære å skite og det å lære kor ein skal skite. Så Brad Pitt, du har ikkje vore heilt på stasjon der!! (Med mindre du faktisk trur at du har lært borna dine å skite.......)

Ellers så skjer det ikkje så mykje i denne store verda. Ikkje verre enn at ein må med heile tre ambulansar  for å kome seg frå a til å i desse brunostdagane. Kanskje litt tungvindt å ta båt over fjorden, ambulanse over fastlandet, ferge, ny ambulanse og ny ambulanse att.
Litt vanskeleg å skjønne at ein ikkje då berre kan ta båten herifrå og direkte til Skarberget?? Då ville det blitt båt og to ambulansar. Det hadde nok vore hakket betre. Logikken i det andre ligg der sikkert. Det er nok berre eg som ikkje ser den!

Uansett, ha ein fortsatt fin kveld! Take care and have fun! :=)
(Berre ikkje meir "fun" enn at ein veit det kjem ein dag i morgon også.)
Sov godt, til dei som er på tur i seng og snart har hovudet på puta!

Hasta luego :=)

IWALY

onsdag 23. januar 2013

Har betalt èn milliard i skatt. Olav Thon er rik med andre ord!! No er ikkje eg så nysgjerrig på kva andre tener at eg leitar dei opp på nettet for å finne ut av det. Det er berre det at når du har eit namn som Olav Thon, så hjelper det ikkje om du sjekkar eller ikkje. Andre gjer det for deg.........og publiserer det. så er du på nett, får du vite det uansett.
I dagens nettutgåve av Vg er nett denne saka slått veldig stort opp. Større enn størst, liksom.
Joda, klart det er av betydning når det er snakk om eit slikt betydeleg beløp. Og det viser jo også at folk som han faktisk bidrar til fellesskapet. Ikkje berre gjennom arbeidsplassar.......

Harryalarm. Vil ha svensk kjøttskatt. Begrepet "Harry" når nye høgder når journalistane tar det inn i hovudoverskriftene sine!
Det har jo lenge vore brukt som eit begrep overalt. "Du e jo heilt Harry"......osv..... No har det altså nådd avisene.
Først trudde eg det var snakk om at norske kjøttbedrifter ønskar seg svenskpriser på kjøtt. Så feil kan ein ta!
Det er jo motsatt!! Det er i Sverige det heile skjer. At Vg slår det opp som sak, er av di det vil gjere det kjipare for nordmenn å vere norsk i Sverige.  Hahahaha.......stakkars oss!

Det er snakk om at det skal innførast skatt på kjøtt. Svenskane er heilt i toppen når det gjeld kven som et mest storfekjøtt. Dette forbruket må ned og difor må dei finne metodar for at dette skal la seg gjere. Dyrare mat er eit alternativ.
Skal mengden klimagasser frå næringsmiddelindustrien ned, må vi alle ta ansvar.

På eitt år handla nordmenn varer for 11,9 milliardar kroner på sine dagsturar. Så det vil vel bety at det er mykje å hente på det området.
Så no blir det dyrare for oss nordmenn å dra til Sverige for å hamstre mat.
Spørs om ikkje USA og Australia konsumerer hakket over når det gjeld kjøttinntak per person. Skikkeleg Harry!!!  :=)

Femåring utvist for "terrortrussel" med såpeboblepistol. Ja, det tyder vel på at vi held på å la frykten ta ov erhand. Snart fins det vel ingenting som er ufarleg i denne verda. Hallo?? Såpeboblepistol, enno uutpakka frå emballasjen og den er rosa! Korleis går det an å tru at ein femåring bærer på noko anna enn det faktisk er?
Det er faktisk ein skole det er snakk om. Det må vel vere ein megaskole der dei ikkje kjenner elevane sine, vil eg tru.Eg ser for meg hysteriet her ved skulen om ein førstekassing skulle finne på å ta med seg såpebobler på skulen. Det blir vel full evakuering av alle.
Legge bornet i bakken og rope som galningar "Få dei andre i sikkerheit"....... Utvist resten av skuleåret, minst!!

Nei, då må dei heller forby borna å ha med seg noko som helst! Kven veit kva som gøymer seg inne i den lysebrune kosebamsen? Ein kjempedynamitt?
Det blir litt for dumt.

Han er kåret til verdens kjekkeste mann. Mann og mann......18-åring og enno berre ungdom (i mine auge). Joda, søt er han, men verdas kekkaste?? Auget som ser.
Viss du lurar på kven i all verda eg snakkar om, så er det OL-stuparen Tom Daley. Eit stikk i sida til David Beckham som hadde tittelen. Men bevares...... Han er jo blitt ein gamling! Heile 37 år!!! Hahahaha.......

SAS-ledere får bonus. Alle ser vel logikken i det? Klart dei skal ha bonus! Aller helst ein saftig ein!! Så kan dei bruke pengane på flybillettar..............

Jaja, det er mindre enn to månadar sidan folk ikkje visste om dei kom seg heim til jul eller ikkje. Alt var avhengig av om SAS kom til å bli slått konkurs eller ikkje.
Gleda var difor stor då det viste seg at det fortsatt skulle vere eit SAS-selskap å fly med.
No får altså leiarane i dette selskaper som nett måtte ha harde forhandlingar når det kom til dei som jobbar "på bakken" i selskapet. (Ikkje bokstaveleg talt på bakken......Eg tenker meir på ordtaket!)

At leiarane i det heile vurderer å ta imot.... Eg ville ha syntes at det hadde vore flaut å ta imot så mykje og det rett etter ei krise! Her er det verkeleg snakk om å vere lojal........

På Stordalens nye luksushotell risikerer du å bli tatt på fersken. Frå klokka 21.30 kvar dag, låser dei ansatte ved hotellet seg inn på rommene.

Stordalen har som mål at han skal overgå alle forventningane gjestane hans har. Det er jo snakk om eit luksushotell!!
Eit luksushotell har såklart mange fasiliteter og mykje fint å sjå på i korridorar, heis og elles på hotellet. Det er ikkje det som eg tenker å ha fokus på akkurat i denne saka.
Som du allereie har oppdaga i overskrifta, kan det hende du verkeleg får deg ei overrasking på kvelden.
Roomservice kalles det!!
Som sagt, klokka halv ti om kvelden låser ein ansatt seg inn på rommet ditt. Ærendet er for å servere te, kjeks og vann. Dette er ein kveldsrutine som er fast på alle rom. Altså får du ei overrasking av dei store utan at du er klar over det på førehand.
Så om du har deg ei lita hyrdestund, kan det hende at du får selskap av ein ubuden "kikkar".
Sånn sett kan det jo vere riktig så gjevande å arbeide der!
Berre om at ikkje dei ansatte blir så påverka av det at dei etterpå må gjere det på "Greys anatomys" vis..........hamne to og to på bøttekottet!
Stordalen risikerer kanskje at miljøet blant dei ansatte blir litt for godt!! Hahahahahaha.............

Nei, om ein ikkje kan slappe av og gjere det ein vil,  utan at du risikerer å bli forstyrra under det aller heilagaste........Tja, då veit eg ikkje om eg vil klassifisere det som eit luksushotell.

Ha ein fortsatt fin kveld :=)
Hasta luego!

IWALY


mandag 21. januar 2013

Buss veltet etter krangel.  Snakk om å vere heilt idiot!! Unskuld språket, men kven er så lite oppegåande at ein drar i rattet til sjåføren medan han køyrer?? Det skal ikkje gå an å vere så teit.
I tillegg stakk han av då han kom seg ut av bussen etter at den hadde velta.

Etter å ha studert biletet av den kvelva bussen, kan det sjå ut som at det var verkeleg nære på at det ikkje gjekk verre. Rett foran bussen er det eit gap rett ned og hadde dei hamna nedi der, så hadde det vel gått alle ille.

Enkelte menneske utgjer visst større trussel i trafikken enn det glattisen gjer!!

Rævholet til Petter Northug er ikkje særleg sexy!! Eg gløttar sånn aller smått på "Sirkus Northug"..... Det er vel strengt tatt ikkje eg som ser på det, men noko får eg no med meg i augekroken.
Det er jo klart at rompa til Petter Northug vil vere eit ganske bra utgongspunkt for blikkfang på tv!! (Hadde han no berre dekka den til med ei truse!)
Han gjorde reklameopptak og etter å ha slitt seg gjennom det, filma han ræva si for å sende manageren (slik at han skulle sjå kor "frustrert" Petter var etter å ha brukt masse tid på noko som varar i berre få sekund).
Sjølvsagt måtte TV2 putte skjermen sin rett opp i denne ræva!!! (Kanskje ikkje heilt bokstaveleg talt, men nesten............) Så det var ikkje berre manageren som fekk sjå!
Det blir nok nei frå meg om godeste Northug skulle finne på å be meg ut på "date".

Tommy (7) savner død eier. - Venter i kirken. Mi personlege meining er at denne overskrifta er lite gjennomtenkt. Å ha det sju-talet bakom namnet, er å gå litt langt. Det er jo klart at eg då trudde det var snakk om ein gut. Det står eigar, men likevel, tal bakom namn gjeld som regel menneske.

Det er ein hund som har mista matmora si. I to månadar har ho venta på ho i kyrkja. Dag etter dag.
Dersom hunden føler sorg, er det kanskje på tide at nokon prøver å finne ein ny heim til han.

KK has arrived.......finally! Sjølv om brunost er veldig godt, har den forårsaka litt av kvart. Eg skal sjølvsagt ikkje skulde på brunosten for at eg ikkje har fått KK i posten tidlegare enn i dag, men det er vel strengt tatt det som er sanninga.
Så kan du, dersom du ikkje bur her i området, sitje der og klø deg i skolten og lure på korleis ein brunost eller to (eller mange tonn) kan hindre eit KK i å nå postkassa mi!!

Eg har sjølvsagt bladd igjennom bladet for å sjå om det står noko interessant i det. Eit tema var om orgasme, men det er vel eit tema som byrjer å bli rimeleg oppbrukt no. Difor er det berre å bla seg vidare.........Neste tema er "Sånn skal jeg gå ned de fem kiloene".
Hmm.........Det er lite kreativitet ute og går. To gjengangarar til no!
Så kan eg jo presisere at det ikkje er noko å lese før eg kjem til side 30. (Likevel skal eg absolutt ha bladet!) Og når det først dukkar opp noko å lese, så er det "Jeg vil ha kontroll på krøllene".
Sukk......... Det største ønsket er å ha kontroll på krøllene! Eg som aaaaldri har engasjert dei små grå i hår-klubben. Enkelte har grøne fingrar og dersom det fins ein farge som definerer fingrane til ei som kan "hår", ja så er garantert ikkje mine hender i den fargen!!

Så kjem det litt reklame for dei med laus mage, eller kanskje litt "luftig"...........Så luftig at det kan vere problematisk å halde på lufta for seg sjølv og må dele den med alle andre (i rein godheit).
Dette kjem i eit eiga reklamehefte inne i bladet. Så etter å ha bladd seg gjennom det (før ein oppdaga at det ikkje var sjølve bladet), var det berre å hoppe til side 36! "Tør du vise deg uten sminke?"
Hahahahaha.......... Eg ler her eg sit!! Går det an? Denne utgåva er spesialtilpassa jomfru Knutsen!! Ingen tvil! Neppe............
No spørs det då.......Tør eg å troppe opp utan sminke?? Kjempeskummelt, eller??? Kva vil dei andre seie??
Vel, it's easy!! Viss du trur at denne knetta står opp ein time tidlegare på morgonkvisten for å klæsje litt gørr i trynet, ja då tar du verkeleg feil. Jomfru Knutsen er det du ser og det du får. Intet mindre!
Bestevenen min er dyna og eg sviktar ikkje den for litt sminke.
Eg er faktisk glad for det av den enkle årsaka at eg kjenner fleire som ikkje tør å vise seg utanfor døra si om dei er usminka. DET må vere stressande!!! I alle høve i mitt hovud......

For all del........ Eg sminkar meg. Det er ikkje det. Eg gjer det berre ikkje kvar dag og i alle fall ikkje på morgonkvisten om eg ikkje må.
Då tar eg heller på litt på ettermiddagen/kvelden om eg føler for det og berre på augene!
Så JA eg tør å vise meg utan! Tør du??

Eg kan ikkje la vere å nemne eit eksempel....... Eg var litt ekstra i ein bornehage då eg hadde fri i slutten av tenåra. Eg kjente dei føresatte godt, i alle fall på utsjånad, trudde eg.
Så ein dag kom det ei dame og leverte ein gutunge eg hadde god kjennskap til.
Etterpå spurte eg ei av dei tilsette om kven denne dama var. "Det var jo mora!" Ooops....... Går det an, då?
"Ho hadde berre ikkje på seg sminke!"
Eit klassisk eksempel. Enkelte klaskar på seg så mykje sminke at dei blir totalt ugjenkjennelege når dei kjem utan. Eg hadde rett og slett ikkje peiling........ Det var jo ei heilt anna dame!!!
Nei, det ekte er som regel det beste og eg har ikkje noko ønske om å vere noko anna enn ekte!!

Godt gift og hodestups forelska i en annen. Som peiler meg inn på neste sak....... 
Spørsmålet er "Hva ville du gjort?" (Om du hamna i den situasjonen). Kva valg ville ha vore det rette?

Akkurat denne artikkelen tar for seg to venninner som begge klarte å hamne i ein slik situasjon.
Dei endte til slutt opp med å bli, men samtidig valgte dei å ikkje fortelje det heime.......at dei hadde vore utro.
Så spørs det kor lenge samvitet deira klarer å leve med det (å ikkje seie noko). Det er jo eit ordtak som heiter at ærlegheit varar lengst. Så kan jo det ordtaket diskuterast til ein blir blå av mangel på pust....

Dei fleste vil gjerne leve i den trua at dei sjølv og partnaren er perfekte for kvarandre, men det ikkje alltid sant.
Sjølv om ein er gift, skrur ein ikkje berre av følelseslivet sitt.

Uansett kva folk gjer, bør ein vise respekt for det valet ein gjer. Hadde alt vore så rosenraudt, ville nok ikkje noko skjedd.
Det er berre ein usann myte som seier at folk no for tida tar så lett på å bryte forhold. Det er nok dei færraste som gjer det "enkelt".

Hva gjør du egentlig når du er helt alene? Tja, eg tar total overhaling av kroppen. Bestiller meg ein massør (heim såklart),  ein som kan klippe tåneglene mine og som kan vaske meg på ryggen. Oljer, dufter og skum!! Andletsmaske, utan tvil!! Stakkars den som våger å dukke opp og forstyrre!! Sunn og delikat middag og rundar kanskje av med å strikke ferdig genseren.
Og der kom latteren til denne jomfrua! Særleg............ Draumekvelden altså! Lykke på jord!¨

Nåneidu...... Der er nok mykje enklare enn det. Dusj? JA, såklart. Det er alltid eit "must" for å slappe av. Det heile startar med ein dusj. Så er det berre å slenge seg i sofaen og vente resten av tida på den rette som ikkje dukkar opp........
Hahahaha...... Kor artig eg skulle ha det.
Vel, det fins jo alltids eit piano her og der. Akkustisk lyd er kanskje det som står mest i stil til å kunne nyte det å vere åleine, så då blir det pianoet i stova som får prøvd seg.

Åleine heime betyr aller ikkje meir enn eit reint hus, ei rein jomfru, litt musikk og tida som er att går forbi utan at ein tøddel skjer. ,Så kan ein spørre seg om det er bortkasta tid!

Kanskje eg faktisk skulle få meg min eigen søte massør som gjer litt av kvart mot eit kvinnesinn?? Ikkje så dårleg forslag faktisk! Må vurderast!!

Nei, kva som skjer når ein er åleine? Er det ikkje best å vere litt anonym då?? Er ikkje det tida for å gjere ting som du ikkje treng å bekymre deg for kva andre skal meine om det? Hadde kronprinsessa vår valgt å sjå "Paradise hotel" i berre underbuksa (berre av di ho kan det), trur eg kanskje eg ikkje ville ha visst om det. Hadde kanskje ikkje vore så lurt å twittre om det, liksom. Kunne jo ha ført til at ein plutseleg såg på ho med andre auge............
Så noko må vel vere privat?!!

Nei, det er på tide å ta kveld. Ute snør det (lykke) og eg håper verkeleg det kjem mykje snø innan eg vaknar i morgon tidleg! :=)

Ha ei god natt!!
Hasta mañana  :=)

IWALY

 

søndag 20. januar 2013

Europa snør ned. Ja, det er akkurat slik det føles. Aldri før har vi hatt så mykje snø som no. Fantastisk skiføre og oppreparerte løyper, hagane fulle av snømenn og eit par isskulpturar på torget!!
Neida..............ønsketenkning!
Europa snør ned, kanskje, men det gjeld visst ikkje oss i Nordland. Det kan virke som om at eg ikkje bur i vinterland lenger.
Den som viser tolmod og ventar...........Tja, kanskje det kjem litt etterkvart.

Truer med søksmål etter togulykke. Eg lurar på kva eg ville sagt om det stod eit tog i hagen min, eller rettare sagt i veggen min!

Enkelte hevdar at det er eit kvinnfolk som har stole toget og køyrt i husveggen med det. (Det er snakk om eit TOG - for real, liksom).
Politiet arbeidar enno ut frå teorien om at ho er uskuldig.

Det er togselskapet som påstår at kvinna har stole toget. Kvinna er 22 år og reinhaldar på toget. Likevel.....Kven stel eit tog?? (Med meir enn èi vogn).
Kanskje eg hadde vore truande til det, men ei svensk jomfru, derimot.............Tvilar!

Midd lever blant annet av døde hudceller. Etter å ha studert "baken" til eit kvinnfolk, er det berre å konstantere. Sørg for å skifte sengeklede ofte!! Spesielt dyna og puta! Æsj..........
Det er ikkje noko nydeleg syn å sjå på denne ellers så flotte rompa.

Hver fjerde nordmann vasker aldri dyna si. Å vaske dyna kan vere lurt. I alle høve lufte ho!
Midden trives best i senga......... Tja, det kan eg forstå. :=)
Når den trives så godt med menneskeleg hudkontakt, er det vel ikkje rart at den oppsøker deg der du naken? Det må jo vere reine paradiset for midden. Lykke!!
Dei hiv seg med i sengevalsen, liksom........

Dyner bør vaskes ein gong kvart år, medan putene omtrent fire gonger pr år. Ein gong i kvartaletk med andre ord. Så når rekninga med kommunale avgifter dukkar opp blandt posten din, bør du putte puta i maskinen!
Dessutan er det bra om ein ikkje reiar opp senga når ein står opp. I alle fall ikkje før etter eit par-tre timar. (Eg ser for meg fleire som vil få spunk av uoppredde senger!! Vel, det er berre ei seng med dyner........Det er vel inga fare for at det er nett det rommet du viser fram om du får besøk. FY, FY om det ikkje er oppreidd og gjesten ser at du er menneskeleg..........)
Sørg for å ha god utlufting!! (Endå bra at eg har soveromsvindauget opent konstant, då!)

Ett tårn til hvert familiemedlen. Genialt!! Hahahaha....... Tenk å ha sitt eiga lille tårn! Utan mas frå nokon som helst.....
Eg har akkurat studert eit hus som er bygd opp som fem tårn. Ein familie på to vaksne og fire born..... Hmm! Det blir feil. Seks personar og fem tårn!! Noko som tydar på at det er eitt tårn til dei vaksne. Kjipt, for då er ein jo ikkje åleine likevel.......

Huset er "eitt" under jorda. Det er difor vi kan kalle det for eit hus og ikkje fem "hus".
Ganske originalt, meiner eg! Stilig!

Dette er nok ganske kostbart, så eg veit ikkje heilt om eg vil oppforde andre til å gjere det same, sjølv om "miljøet" vil bli rålekkert!
Energiøkonomisering og arealeffektivitet er nok kanskje to ord som vil gjere seg gjeldande her. Men "so what?". Har ein råd til å bygge det, har ein sikkert råd til å "drive" det også. Viss ikkje er det berre å finne ein rik onkel i Amerika........... Det fins sikkert mange lure argument å bruke for å få viljen sin.

Slik gikk det da Amanda skulle lese Shakespare ¨på ein vibrator. Jeeezeees, det er mykje kreativitet ute og går blandt den yngre graden.
Vi hugser vel alle orkanen "Sandy" som herja. Det blei snakk om ein del øydeleggingar.
No er det eit prosjekt som heiter "Hysterical Litterature-prosjektet" og det er dei det er snakk om i denne samanhengen.
Dei har rett og slett laga ein video av di dei ønsker å samle inn pengar til dei ofra som er etter orkanen. Ein video der det tydlegvis er ei "jente" som heiter Amanda som skal lese frå boka "The tempest" av William Shakespare. I tillegg har dei lagt ein link under videoen kor dei som ønsker det kan bidra med eit lite beløp.
Kluet med det heile er at ho skal lese det heile medan ho sit på ein vibrator.
Orgamse foran "alle" og folk kan bidra økonomisk? Nesten noko prostituerande over det heile..........

Vel, eg trur eg droppar å trykke på "spill av video"............. Vil eg ha påfyll av Shakespare, må eg nok heller låne boka sjølv!
Ikkje ein heilt smart ting å gjere, det å setje seg på ein vibrator foran skjermen (sjølv om det er for i god sak).
Likevel......... Dei skal ha kredit for at dei prøver å vere kreativ og nytenkande.

Skulle no nokon vere meir interessert i videoen enn det eg er, så er det berre å snike seg inn på Dagbladet si nettutgåve......., men eg tvilar på at det vil gje deg noko som helst!

Det er enno tidleg, så det betyr at det er fullt mogleg for meg å ønske dåke alle ein fortsatt herleg kveld.
Eg har nett spist pannekaker, tilreidd av åtteåringen min. Det smakte fortreffeleg, så eg trur han skal få slippe til oftare!!
Sofaen har kapra rompa mi for ei stund, men eg satsar på at ho raskt kjem seg opp att.

Hasta luego!

IWALY
 

lørdag 19. januar 2013

Hotel Cæsar. Eg kan ikkje anna enn å bøye meg i støvet og hive meg på lag med dei som iltert kontakta TV2 forleden og ikkje kunne skjønne at Hotel Cæsar var blitt flytta til føremon for terrorisme i Algerie. Kca er så viktig med det, liksom?
Tenk på alle dei som ser Hotel Cæsar fast. Det er jo mange det går ut over om ikkje programmet går som vanleg. Det er eit særdeles viktig program som utviklar oss som menneske på ein framifrå måte. Hotel Cæsar er jo mykje viktigare enn alt anna i denne verda. Utan denne serien er vi ingenting! Det er som å ta frå oss livsnerven!! Så det så..........
Så det er jo berre på sin plass at TV2 får så hatten fyker!! Say no more!!

Hahahahaha.......... For dei som trur at jomfrua ikkje er heilt på stasjon (dei har sannsynlegvis heilt rett!), så følger denne knetta ikkje med på denne superviktige serien. Eg har nok gløtta tilfeldig innom, men eg kan ikkje hugse sist eg såg ein heil episode. Det er meir unntaket enn regelen
(les 0,1 %).

Eg kjente eg fekk spunk i hovudnerva då eg las om at Cæsar-sjåarane hadde gått "amok" mot TV2. Enkelte av kommentarane var heilt forkastelege.
Eg kan skjønne at dei syns at det blei mykje "Algerie-info" i og med at det blei vist i eininga (og framleis blir). Likevel, det er å gå litt langt å seie at dei ikkje burde sende det av di det ikkje angår så mange av oss. At det er synd i dei pårørande, men at verda må gå vidare utan at vi treng å bli proppa full av info vi ikkje treng.

Er ikkje brutal internasjonal terrorisme noko som angår oss?? Sjølv om vi ikkje er pårørande? Kva hovud tenker dei med, dei som påstår slikt?
Eg vil då vel gå så langt at eg tør å påstå at det angår oss alle i høgaste grad. Å tru noko anna, er rett og slett berre teit.
For dei som føler seg latterleggjort av den setningen.............. I don't care, because I really mean it!!

Den dagen vi ikkje lar oss påverke av terrorisme, har vi tapt. Eg er då vel opptatt av kva som skjer der nede. Eg er opptatt av det av den enkle grunn at eg vil vite korleis dei som tar dei ulike avgjerdslene utfører sine "plikter". Kjem dei til å gje etter eller ikkje for krava til terroristane??
Ein ting er sikkert. Vi kan ikkje la terroristane ta over denne verda. I det augneblikket vi gjer etter, har vi verkeleg tapt. Då er det ikkje lenger noko som kan kallast demokrati i denne verda. Gjer vi etter i denne saka, er det ikkje lang tid før neste terrorsak dukkar opp.
Eg er så glad at dei ikkje starta med å lauslate desse islamistane som dei krevde. Det betyr mykje.

Å meine at det er viktigare at TV2 sender Hotel Cæsar til rett tid (ikkje ein time eller to etterpå) enn å faktisk oppdatere oss på at dei ikkje vil gje etter for dessee hensynslause menneska. Det er rett og slett sjukt.
Ja, det er lov til å irritere seg over at favorittprogrammet ikkje kjem når det skal, men det er langt frå det til det å ringe ned eller skrive teite meldingar til TV2. Spesielt dei usaklege meldingane som til tider kunne sørge for at det føltes flaut å vere norsk.

Den dagen eit TV-program blir så viktig at du nesten ikkje klarar å overleve om du ikkje får sett det......... Den dagen er det på tide å setje seg ned og fundere over kva liv ein lever. Kanskje på tide å ta seg ein tur på hytta ei uke (utan TV-tilgong)?!

Ja, det blei mykje info om Algerie. Ingenting å seie på det. MEN hotellet er TV!! Såpeserie som blei vist seinare på kvelden og som sannsynlegvis går i reprise dagen etterpå.
Eg kunne aldri tenkt tanken på å kontakte TV2 berre av di eg er så egoistisk at eg ikkje vil vise solidaritet med dei som er påverka av det som skjer/skjedde der nede.
Alle er født med egoisme i seg, men det handlar då verkeleg om å klare å styre den litt innimellom.

Hensynslaus og meiningslaus vald mot uskuldige menneske. Terrorisme av verste sort. Ekstreme og ufattelege forhold. Eg håper vi verkeleg aldri får oppleve å vere pårørande til noko slikt. Opplevingar dei garantert blir å bære med seg resten av livet. Det er ikkje mogleg å fortrenge.........

Nei, terrorisme må stoppast for ein kvar pris!! Så kan vi alle føle oss hakket tryggare.......

Så mange ganger i uka bør dere ha sex. Nå får vi visst fasitsvaret på det også. Dagbladet veit det meste!!
Menn har som regel like mye lyst på sex som før han ble far. Javel? Er det noko nytt eller ulogisk?
Det er vel ingen grunn som skulle tilseie noko anna.........
Dei påst¨r faktisk at vi som mødre får dekka vårt behov for kos gjennom nærheita vi har til babyen.
Javel....? Då lærte eg noko nytt! Eg kan ikkje hugse at det var heilt slikt, men kva veit vel ei jomfru som eg? Eg skal jo aller helst ikkje hugse noko som angår slikt!!
Sex er mannens måte å uttrykke følelser på. Då er det berre om at dei ikkje er sinna heile tida!! Stakkars kjerring då! :=)

Ein bør i alle fall ha sex ein gong i uka. Masser kvarandre annankvar kveld. Slutt med å sutre.
Jaja.........Ein takk til Dagbladet for oppdateringa som gjer oss litt klokare. Eg skjønner vi har litt å lære.
Så sex 52 gonger i året og få massasje over 180 gonger og slippe å høyre på sutring............. Hmmm, det kan eg like. (Satsar på at talet er eit minstekrav, eller noko sånt!)

Slik unngår du å falle på glattisen. Tja, det må vel vere å halde seg inne med rompa i sofaen.

Det er "Grand Prix"-kveld, det er "Hver gang vi møtes"-kveld, det er musikkunderhaldning med andre ord. Eg må ærleg innrømme at det ikkje er feil.
Kanskje like greit at "HGVM" blei utsatt litt i kveld.......Så fekk ein med seg begge programma.
"HGVM" er nok hakket betre underhaldning enn det andre, men det funker. Det får jo tida til å gå. "HGVM" er koseleg og gjer i alle fall meg ein fin ro på ein laurdagskveld.
Ole Paus er absolutt ingen "songar", men du dyre for ein formidlar. Ingen over!!

Ha ein fortsatt fin kveld! Har du ikkje sørga for å få fylt opp ukas kvote, har du sirka eit døger att på deg. Og er Hotel Cæsar-sendingane ei av årsakene til at kjerringa seier nei, ja då kan du trøyste deg med at det ikkje sendes meir Cæsar denne uka!! :=)

MYtorsdag 17. januar 2013

Kaller NRK-humor for nedverdigende og uforsvarlig. Det har sjølvsagt vore idrettsgalla...... Det er vel ikkje første gong at kanalen får pepper for det dei kallar dårleg eller ufin humor.
No veit ikkje eg kva som blei sagt i årets utgåve, men i fjor var det ganske graverande. Eg vil tru at dei i alle høve lærte litt av kritikken som kom i etterkant av forrige galla.

Jeg får ikke lenger puls av å kle av meg. Hmm.......... Berre sørg for å ha kledene på heile tida, då....
Nei, det handlar vel heller om at det ikkje lenger fins noko sperre for å kle av seg på tv. Det er skjedd så ofte at det er meir enn normalt!
Hyggeleg for han og hyggeleg for dei damene som likar å sjå kroppen hans. For oss andre "dødelege" er det vel ikkje noko å seie. Eg veit knapt kven fyren er. Trur kanskje eg aldri har sett ein einaste episode.
Sikkert berre eg som er "out of date" og bør puttast på ein boks for dei med utgått dato, men slik er no berre denne verda.
Det er snakk om tv-serien "Dag", som eg ikkje visste eksisterte før eg las det no.......... Shit happens all the time.
Den nakne kroppen hans sørga i alle fall ikkje for at eg blei så nysgjerrig. Sikkert ein bra serie?!!

Du kan bruke tv'n til langt mer enn du tror. Jaha? Kva då? På skitur, til dømes? Putt den i sekken og vips så har du "Paradise hotel i høgfjellet"........ Det må jo verkeleg varme i vinterkulda.
(Eg har aldri sett ein einaste episode av det programmet heller. Er eg då endå meir "out of date" mon tru?)
Kanskje tv'n kan lære seg å spele piano og så kan vi spele firhendig ilag? Det var jo ein knakande god idè.
Kanskje eg kan ta den med meg i senga og så kan den varme meg på føtene og puske meg på ryggen om eg føler for det? Ikkje så dumt!!
"Hei, Beathe, korleis har du det?" Joda, takk som spør....... Tv'n må jo berre vere den fantastiske samtalepartnaren!! Heilt utroleg!

Nei, kva kan eg eigentleg bruke den til??? Godt spørsmål. Eg tippar til å sjå på, høyre musikk, sjå på bilete, spele playstation o.l, ........tja moglegheitene er sikkert mange. Om eg orkar å forbrenne den kalorien det vil ta og taste på "opne saka" , så finn eg sikkert løysninga/svaret. Eg trur eg har forbrent nok kaloriar...............

Tv'n kan få deg til å smile, le, danse, grine, banne (bannskap forekommer ofte i heimar med fotballgalne mannfolk. EG bannar ikkje!!) Tv'n og eg blir nok aldri bestevener. Livet er for kort til det. Eg er ganske sikker på kva eg ønsker mest av alt, men det eignar seg ikkje på trykk!! Hahahaha............

Luksus i kvardagen. Skjem dere bort med eit luksuscruise. Nope.......Luksus i kvardagen er det enkle...........og føle lykke av å ha den rette rundt seg. Det er luksus det!!
(Men for all del......JA til cruise!!!!)

Alexander får bedre karakter enn Ronny. Jaja, då veit du kva du ikkje skal kalle gutungen din. Skund deg med å skifte namn før det er for seint!!

Høyrt sånn sludder?? Reint vøv. Namnet skjemmer ingen, heiter det så fint.

Diktet fotballstjernen opp død kjæreste? Jeeeezes..... Det var då og noko å ta opp. Om ein er kjendis og ein berre kan dikte opp ein kjæreste og så er ho plutseleg daud utan at nokon veit kven ho er....... Særleg! Mannen er i såfall gal! ¨

Kanskje eg skal få meg ein kjæreste ved namn Goerge Coloney, og når det passar seg......skal eg ta å sørge over han.
Likar du namnet??? Det tok kjempelang tid å resonnere seg fram til det. Kanskje han er i slekt med George Clooney??? Who knows?!

Nei, no må denne jomfrua få Clooney ut av verda si. Han er då verkeleg ikkje så hot som ho skal ha det til. Fjern litt av sminken hans og "you will see the real one".
Herved lar eg stafettpinnen gå over til Helene Bu. Sånn.......Helene, du kan få han!!!! (Ver obs på at han ikkje er musikalsk!! Så det vil aldri klinge så fint i øyrene dine...............)

Yr.no kunne i dag melde om 69 mm med nedbør i form av regn i morgon.Storm.no er litt meir realistiske, men melder om at det skal kome meir regn enn kva som er vanleg i dette strøket. Så då vil eg berre åtvare om at alle skalkar lukene i morgon!! Kan ikkje ha noko av at nokon må ut på svømmetur i januar!! Berre så synd at vi bur sånn til at flom aldri vil bli ein realitet.

Som dei syng i Bergen......."La regnet øse ned!" Joda, det er eigentleg litt koseleg med regn. Bli tvinga til å kose seg inne. I alle fall viss det er med dei/den rette folk(a). Berre fantasien som set sine grenser!!!

No skal jomfu Knutsen gjere seg klar for å gå på øving. Ja, gå! Litt frisk luft er vel ikkje å forakte. Så håper eg at eg finn vegen så det blir litt speling. Med mindre Supermann dukkar opp då, i eigen person. Då kan det hende eg må revurdere heile øvinga. Valgets kvaler, liksom.............
(Han skulle ikkje fått redda så mange fleire denne kvelden i alle fall!!!)

Ha ein fantastisk, trivialistisk torsdagskveld.
Hasta luego!! :=)

Gee........We can pick up....

onsdag 16. januar 2013

Ein herleg dag!Dette "snusket" og mora har hatt ein herleg ettermiddag/kveld i Ballangen. Det er eit utroleg flott område dei har der og så er det verkeleg eit venleg "folkeslag"!!
Det er absolutt sikkert at dette skal gjerast fleire gonger. Ingen tvil om det!
For ein "liten" gut på åtte, var det full tenning på motivasjonssida å få lov til å gå i eit slikt område.
Så som dåke sikkert skjønner, har denne knetta hatt ein kjempefin ettermiddag/kveld. Kvalitetstid!!!
 
Ein stykk sliten gut slukna raskt på puta medan mora slappar av i sofaen med noko så spanande som denne smekre minipc'n i mangel på noko betre å gjere.
Eg lyg sjølvsagt om eg seier at det ikkje er deileg. For det er det. Så her skal eg halde meg til dyna ropar kom.
 
"Slemme-Tor" om idoljuryen: Firehodet kosedyr. Hahahahaha........ Det tok ikkje lange tida før media fekk publisert meininga hans på nettet. Akkurat som om det ikkje var lett å forutsjå?!!
 
Ein kan seie kva ein vil om dommerane, men kveldens episode av Idol var gøy!! (Den delen eg fekk med meg i og med at eg var seint heime frå skituren). Kor mykje songkvalitet det var, kan diskuterast, men eg trur ikkje målet til TV2 kan ha vore det akkurat i kveld. For det var mange "rare" innslag dei viste og på same måte som juryen mora seg, mora vi oss også!
Det heiter at ein kan le av eller med ein person. Kva det var vi gjorde under programmet skal vere usagt. Eg trur kanskje eg ikkje veit det sjølv eingong! :=)
 
Uansett, Tor Milde fryktar at årets Idol blir keisamt!! Dommarane var einige i alt. Noko som slett ikkje er vanleg.
Vel, det har no berre vore sendt ein einaste episode. Det hardnar seg vel til etterkvart.
Kor det der kosedyret kjem inn i biletet, veit eg ikkje.......... Det kjem kanskje av einigheita til dommerane??
Tvilar i alle fall på at dei koser med kvarandre!! :=)
 
Forskerne klør seg i hodet. Fant rar "blomst" på Mars. Tja det er vel ikkje verre at det er ein som har pissa på sin ferd der oppe og at det no har blitt eit resultat av det?? Kven veit??
EG kjem i alle høve ikkje til å klø meg i skolten av den grunn. Blome eller ikkje blome. Eg skal aldri setje moin fot på Mars og ei heller aldri bu der, så det speler inga rolle.
 
Med lita skrift står det: "Hva tror DU at det er?" Nei, sei det?! Eg tvilar på at desse forskarane gidd å bry seg med kva ei ung jomfru skulle meine om temaet. Eg kan jo sjølvsagt driste meg til å kome med eit par eksempel, men eg trur eg lar vere.
 
Skal bruke storebrors truser. Tusen hjarteleg takk for den opplysninga!! Ei opplysning vi verkeleg lengta etter å få høyre.
Det er lillebroren til Didrik Sollie Tangen som skal opptre i MGP på laurdag. No kan det virke som om at han skal bruke trusene til broren.
Eg reknar med at det ligg litt  songstemme gøymt i trusene, så då er dei vel meint til å hjelpe han opp og fram.........
Nei, ei slik setning vil vi aller helst ikkje sjå! For min del må han berre bruke kven som helst sine truser, men alle oss andre treng ikkje å bli informert om det.
Skal han bruke mi truse, kan det vere greit at eg beit om det, men så langt har eg ikkje høyrt eit einaste ord frå "lillebror".
Lykke til med songen!
 
Jeg ble overrasket over hele kroppen da jeg var forelsket. Jaha...? Overrasket over hele kroppen? Kva i alle dagar betyr det, då?? At ho får sine naturlege reaksjonar av å vere med han ho likar??
Jaja, ho var i alle fall rusa då ho skreiv Grand Prix-låta, så då attstår det å sjå om vi kan få eit lite hint ved å lytte til låta!
For min del er det ingenting som overraskar meg........
 
Fra puppeskrekk til kjærlig snikmorder. Kjærleg snikmordar?? Går det an? Hjelpes meg. Kan nokon fortelje meg korleis ein snikmordar kan definerast som kjærleg?
Kanskje han kjem med uttrykket "søta" til offeret før han trekk av? Kven veit??
Rar setning!!!
 
Nei, det mest midnatt og eg kjenner det i augelokka. Det er berre å satse på at all den friske lufta og trimmen gjer sitt til at dette blir ei knakande god natt!
I alle fall......... Sov godt!! :=)
 
Hasta mañana! :=)
 
I dropped a tear in the ocean. The day you find it, will be the day I will stop missing you.
 
 
I skrivande stund er det datoen 15.januar som gjeld. Ergo vil det seie at det er få dagar att til vi ser sola. På ny skal denne herlegheita få skinne opp bygda og gjere oss alle lettare til sinns.
No skal det seiast at dette må ha vore den "lettaste" mørketida på superlenge. Makan til flott vèr som vi hadde i heile desember skal vi leite lenge etter. Dag etter dag...........fantastiske fargar på den svære himmelvelvinga vi har over hovudet.
Nei, vi såg ikkje sola, men vi såg det ho skapte med strålane sine!!
Det blir godt å sjå ho på ordentleg att snart. Eg gler meg!! :=)

Det er kveld og siste episode a Greys er akkurat ferdig. Eg berre seier det...... Det er ein grunn til at eg ikkje har noko ønske om å bli lege. Med risiko til å få blodspruten rett i fjeset, tvilar eg på at eg vil vere rette personen for yrket. I alle høve ikkje kirurg!!
(For ingenting er overdriven på film!! Hahahaha............)
Det er eigentleg litt rart korleis ein blir så påverka av desse seriane. No ser ikkje eg så mange seriar at det gjer noko. Sånn bortimot to seriar, om eg ikkje bommar totalt. Dei er begge i kveld.

Utsultede kyr drevet til kannibalisme. Det blei ein kamp - alle mot alle - blant kyra. Å la dyra sine sulte ihel, burde ha mykje strengare straff enn det som er tilfelle i dagens samfunn. Denne gongen er det ein ung gardsbrukar frå Gjøvik som har oppført seg alt anna enn bra. 75 dagar i fengsel er straffa for å sulte i hel dyra sine.
At han blei fråtatt sjansen til å drive med dyrehushald dei neste ti åra, hjelper litt på, men kva hjelper det når han likevel kan starte på ny etter dette?
Joda, det er sjølvsagt slik at ein kan endre seg og at når ein har sona straffa si, så har ein gjort opp for seg. Likevel....... Skulle det heile skje på ny, kven skal då ta skulda på sine skuldre?
75 dagar...... I mitt hovud er det to og ein halv månad....... Altså ikkje så mykje fridomsberøvelse at det gjer noko.

Når enkelte av dyra døydde av vanskjøtsel, var det fritt fram for dei andre å spise av kadavera. Like "creepy" som at eg skulle spist av eit anna menneske eg kjenner. Fisj!!

Innrømmelsen. Så har innrømmelsen komen. Det er avklara kven som køyrde på den 12-årige guten........
Det er ikkje meir enn eit døger sidan vi var usikre på om at dei sikta ville kome til å gå fri eller om dei kom til å tilstå.
Det er det som er sanninga. At dersom ingen av dei hadde innrømma kven som var sjåfør, kunne ikkje retten ha dømt dei for å ha tatt livet av denne guten.
Det hjelper ikkje om dei kan knytte begge til bilen. Det er føraren som har skulda og utan å kunne prove kven det var, er dei like langt.
Heldigvis er det noko som kallast samvit i denne verda.

Begge påstod at dei hadde vore heime på ulykkestidspunktet. Det at dei laug om det og det at dei kunne knytte bilen deira til hendinga, burde eigentleg vere nok til å felle ein dom, spør du meg.
Dei er jo på ein måte medskuldige begge to. Så lenge begge veit og begge lyg, meiner eg dei begge bærer ein del av skulda.
No slepp vi i alle fall  å meine så mykje i og med at ho har tilstått det heile.

Kjøttmeis ville fly Widerøe. Ja, det skjønner eg godt! Eit større fly ville vel ha vore riktig så uoversiktleg for den vesle fuglen, stakkars.Så eit sete hos Widerøe må ha passa perfekt!
Det spørs berre om dei kabinansatte syns det var så kult å bli betrakta av ein liten kjøttmeis. Kva om den kom til å raportere til sjefen om alt dei slurvar meg? Hmmm.............. Dei trevja vel sikkert heile fuglen ut i fri luft. Dei unna den rett og slett ikkje ei ferd i lufta. Det måtte den pent sørge for sjølv.
Kanskje den hadde gløymt å løyse billett?????

Kjerringa til Stordalen har hatt bursdag og  på nettsida til VG står det at han valgte å ikkje gje henne ei bursdagsgåve. På sida til Dagbladet står følgande overskrift: Stordalen tok en Zlatan da han ga bursdagsgave til kona Gunhild.
Så to aviser, to ulike vinklinger. Så er det rart vi ikkje set vår lit til at det vi les faktisk er sant?
Eg er ikkje så interessert i å sjekke kven av dei som har rett, men det er litt rart at dei begge sender saka samtidig, berre med totalt motsatt påstand.

Så når Vg sender reklamar for flatare magar, så betyr det eigentleg "Slik et du deg smellfeit, Jomfru Knutsen! Stå på og du er snart i mål!!"  Hahahaha........ Eg skjønte det måtte vere noko. Sååååå deileg at eg endeleg har funne fasitsvaret!
Flott!
Tusen takk for tilbodet, men eg takkar diverre nei!

Då eg starta med å skrive, var det enno den 15.januar, no er det bekka over til neste dag. Ergo er det på tide å sove.
Så ha ei god natt, alle saman, og sov megagodt!! :=)

Hasta lueg!!

IWALY

søndag 13. januar 2013

Så er denne uka over. For denne knetta blei den avslutta med ein flott bytur "sørover". Dog ikkje så langt sør...... Det har blitt arrangert KM på Fauske i helga og Steffen og søskenborna har vore ivrige deltakarar under det heile.
Vi vaksne var nok deltakande, vi også, men kan diverre ikkje skryte på oss noko anna enn å vere heiagjeng.
Lykken var at eg ikkje trengte å smøre ei einaste ski! Lykke må vere å ha ein storebror som tar seg av slikt!! :=)

Helga er som sagt over og eg har inntatt mi faste stilling som langflat padde i sofaen, i håp om at andre skal skjønne heilt av seg sjølv at om eg ikkje skal døy av sult eller andre ting som kan true eit menneske, så bør det snart stå litt luksus ved sidan av meg på bordet. Aller helst noko varmt!!
Neida, eg er ikkje storforlangande, berre tenker fornuftig....... Eg veit at eg ikkje kjem til å løfte meg opp av sofaen før eg MÅ og då kan det vere for seint. Så ergo må nokon andre trø til!! Nemlig!! :=)

Hahahahaha.......... Jomfrua berre jåssar! (Men det forstod du sikkert?!) Eg trur likevel eg skal prøve meg. Litt smisking må jo vere lov. Kan jo starte med eggkoking........
Det verste er at eg i dette sekund akkurat har gjennomført spørsmålet og no raslar det i kasserollene. To egg til meg!! Hahahaha........ Det funka, faktisk!!
Lurar på om eg skal driste meg til å utvide spørsmålet endå meir???? Må jo flyte på den gode bølgja!!

Skremmer McDonaldsansatte med "tom" bil. Faktisk noko eg kan vere truande til å delta på om eg hadde fått sjansen. Til å lure, ikkje bli lurt, berre så det er poengtert!!
Eg har no gjort mine sprell opp igjennom tidene, så eg lyg jo visst eg seier at eg ikkje ler når eg les om dei som er blitt lura. Berre så synd det ikkje var min idè!! :=)

Eg vil jo påstå at mannen bak det heile er rimeleg smart som har forstått at han kan kle seg ut som eit bilsete. Det er jo genialt!!
Ikkje veit eg korleis eg hadde reagert om eg hadde sett ein "førarlaus" bil kome køyrande,......... Ein reaksjon ville det nok blitt!!

Tabberanerne låste seg inne. Smart..............

Dette synet kan møte deg på t-banen i dag. Biletet viser ei heil vogn full av lårkorte kvinner.
Med andre ord må det vere ekstra stas å vere konduktør og kontrollør i dag!!
Og så tok jomfrua totalt feil! Eg antok at det var kvinnfolk på biletet. Overkroppane vistes ikkje. (Hmm.......bekymringsverdig at eg ikkje ser forskjell på ein mannelegg og ein kvinnelegg!!)
60 land deltar på "Nå går det på buksa løs-dagen.
Sidan 2002, då det heile starta i New Tork, har det vore ein eigen bukselaus-dag kvart år.
Om det fins ein logikk bak det?? Don't ask me!!

Undertøy og jakke som einaste klede ein vinterkald januardag?? Til og med eg ville sagt nei til det. Då er det ille!!
Då hadde eg berre droppa heile t-baneturen. "Fryse av seg balla", liksom........ Eg er glad eg ikkje er gut!

Eit av krava for å delta er at du må kunne halde deg alvorleg. Du må opptre heilt naturleg som om at du ikkje gjer noko rart i det heile. Jaja......... Det er vel no vi skal rope "Ja til t-bane i Kjøpsvik"!!

Slik får du en flatere mage. Jeeeezes! At dei ikkje gjer meg opp?? Uthaldande er dei! Det skal dei ha........ Flatare mage-reklamar dukkar opp i eininga på skjermen min, men det nyttar visst ikkje å ignorere dei.
Så det er slik Vg tener pengane sine. På magereklamar. Godt å vite! Eg trur eg hoppar like lett over den som sist gong. Kanskje den er borte om nokre månadar. Eller?? Då kjem jo sommarsesongen! Magereklame er komen for å bli, året rundt.........
Eg trur eg går og tar meg ei cola, sånn berre for å protestere litt.

Dessutan har eg sett Kon-Tiki i kveld. Der var det mange flotte(!!!!) magar. Sixpack og greier....... Eg trur kanskje dei må ha studert dei same reklamane som kjem opp hos meg.
Så verst er det heller ikkje at det tidlagare stod følgande på framsida til papirutgåva som Vg har: Få flat mage på 16 minuttar! Hahahahahaha......... Steike, dei er bra godtruande dei som tar det for god fisk. (Og ein ting er sikkert. Eg kan banne på at dei fins dei som gjorde det!)

No skal no berre desse Kon-Tiki-karane ha sine sixpack. Jomfru Knutsen er over hodet ikkje interresert. Dei manglar karisma!! Og det er berre EIN karisma som fungerer.

Anonyme påstander: Berusede sykepleiere beordres på jobb i drosje. Anonyme påstander har vel ofte vist seg å ikkje alltid stemme. Hadde eg blitt beordra berusa på arbeid, hadde eg vel ikkje vore redd for å stått fram om det?! I alle fall ikkej i eit yrke der ein arbeider med medisinar og menneske.
Vel, det i utgongspunktet ingenting som sjokkerer lengre, så eg skal ikkje påstå at det er usannsynleg. Det høyres berre teit ut.
Så spørs det om det er snakk om eitt glas raudvin tidlegare på kvelden det gjeld, eller om berusa faktisk betyr berusa.

Nei, jomfrua er i alle høve alt anna enn rusa. I alle fall ikkje på alkohol. Kanskje på noko anna??
Det er i alle fall på tide å finne dyna. Augene har ikkje så alt for lyst til å halde ut så mykje meire. No vil dei ha ein etterlengta pause! Så då er det vel berre å adlyde?
Jepp........ :=)
Så ha ei god natt, kor enn du er i denne verda. Eller kanskje ikkje...... Er du no så langt unna at det gryr av dag, så får eg vel heller ønske deg ein fortreffeleg dag!
Så håper eg at eg får ein fantastisk fin dag i morgon fylt med............bla, bla, bla..........

Hasta luego! :=)

IWALY!


lørdag 12. januar 2013

Knutsenfrøkena har i dag konstatert ein vesentleg ting i livet. Skismurning er for alle andre enn ho. Definitivt! Glider, sikling, raudt, blått, lilla, varmt, kaldt, hydrokarboner, base, festesmurning, hakk-reparering, rotobørste, hestehårsbørste, blå nylonbørste............og så datt eg ut. Hjernen er rett og slett oppfylt for minst 40 år fram i tid. Smurning må nok stå i kø og vente på tur.

Ski var så uendeleg mange gonger lettare når denne jomfrua var i sine yngre dagar. (Eg skal kome attende til kvifor eg skriv yngre litt lenger ned).
Som 17-åring var det å sjå på gradestokken, finne den fargen som gradene tilsa og klæsje det under skia og sette opp etter fjellet. Medan no............ Når sveittekjertlane under armane byrjer å arbeide berre ved å vere vitne til at andre smører........... Jaudå, då er det på tide å forstå at det ikkje er meininga at eg skulle bli født inn i ei verd med skismurning.
(Eg trur eg må finne meg ein mann som i alle fall kan "litt" om temaet).

Moralen bak det heile er: Skal minstemann gå skirenn, meld han på same konkurransane som søskenborna. Då får han personleg smører!!
Kan du vanskelege ord innan temaet.......Ikkje nemn dei for meg!

I heile dag har eg gått rundt og trudd at eg er 38 år. Det verste er at ingen har reagert på det. Tenk det!! Eit heilt år meir enn det eg faktisk er.......
Hadde eg no trudd at eg var 36, så kunne eg ha forstått det, men eit kvinnfolk legg no vel ikkje til eit ekstra år etter at ho fyller 30?!
Nei, det får bli som naboen kommenterte, at det er på tide å flytte inn i husa på andre sida av vegen.
For dei som ikkje veit kva hus det er snakk om, kan eg hinte litt og gje stikkordea "for gamle".

Det verste var at nokre elevar spurte meg kor gamal eg er. Heilt sånn ute av det blå svara eg 38.
38?? Det er jo gamalt!! (Så ergo burde eg berre ha sagt 25).
Ei gruppe med dei same elevane fekk i oppgåve å stille spørsmål på engelsk der vi andre berre kunne svare "yes" og "no". Ved å tolke spørsmåla, skulle dei finne ut kven dei var. (Namn på ein person).
På ein av dei siste lappane stod det namnet mitt. Spørsmålet som etterkvart dukka opp var Is she old? Svaret kom kjapt, tydeleg og høgt frå dei andre. YES, she is!!
Det er det verste!!
Så ved å vite at det er ei som køyrer Citroèn og er gamal, var det lett å tippe mitt namn, liksom??!! Hmm........
Det må vere det der 8-talet! Noko anna er ikkje mogleg.......... Hadde eg sagt 37, ja då hadde dei heilt klart sagt at eg er ung!!! (Då får eg vel sove godt i natt likevel..........)

Ellers er hovudstadsavisene overfylt av "Idol-minner". Minner som den verste og beste auditionen. Minner som seier at David Pedersen skapte "Bieber-tilstandar" osv osv osv......... Lista er lang!! Nesten så lang at eg berre vurderer å ikkje bla lenger ned på sida av di det kan virke som om at det er berre det avisene har brydd seg om i dag. (Er det snart tid for idol, kanskje?)

Tone Damlie Aaberge skal gifte seg på Sicilia, I Hollywood er det ei på 25 år som ventar born, Lunde Pedersen med personleg rekord. Jaja....... Så er jo avisene fylt med gladsaker også. Så hyggeleg!

Slik skal menn kle seg til høsten.  Og så "spyr" eg!!!!!!! Det er vel ikkje første april i dag??
Det går rett og slett ikkje an. Eg syns eg seg at inspektøren kjem lårkort på arbeid etter sommarferien. Skjørtet har fin "svung" i drivet......... Gammelordføraren som har på seg lårkort kjole og høge stiletthelar, slik at kvar gong eg snur meg mistar all konsentrasjon.......... Naturforskaren som sit rett bak meg........Eg skal ikkje foreslå kva han dukkar opp med sånn medio august..... Jeeeeeezes. Om skismurninga gjorde meg sveitt, så gjorde denne artikkelen meg hakket verre!!! Say no more!!
Eg trur enkelte stylistar har fått drypp. Eit stort eit!!

Eg trur rett og slett at eg legg meg!!!! God natt!!

Hasta luego!

IWALY