lørdag 29. mai 2010

Jaujau.....

Her ligg eg på sengekanten til pappa med radioen på i bakgrunnen. Ut ljomer låtene som er med i årets MGP. Då eg slo på internett, fann eg raskt ut at ein stor del av fjesbokvenene mine ser på nettopp MGP...... Såvidt eg kan sjå er det stort sett berre kommentarer om dette. Mange av desse gjer uttrykk for at dei ikkje liker MGP i det heile og syns at det burde ha vore avskaffa. Mitt spørsmål blir då: Kvifor sit dei og ser på showet likevel??? Jaujau...... :=)

Sjølv hadde eg ikkje tenkt å få med meg songane i kveld, men det endte no med at eg slo på radioen då dei var over halvvegs. Ikkje veit eg, men fram til i kveld har eg alltid trudd at ein i alle høve var nødt til å syngje reint for å delta i eit slikt program. Herreminhatt seier eg berre. Første songen eg fekk med meg var så surt sunge at eg lurer på om det er kvalitetssikra i det heile!!??! Motstandarane blir i alle høve ikkje tilhengjarar etter kveldens innsats. Jaja....

Kven bør vinne? Eg har ingen peiling. Ikkje har eg høyrt alle songane heller........ Håper berre Noreg gjorde ein brukbar innsats sidan vi er vertsland! Foreløpig høyrer eg at Tyskland leder. Trur kanskje Danmark gjer det godt også:=)
Uansett, ville eg ha bytta denne helga mot det å få sjå MGP? Aldri i verda!!!! Eg har det heilt nydeleg her inne i fjorden i min pappas paradis!!

I går fekk eg spørsmålet av ei her inne om eg trives på hytta på Korsnes. Eg svarte sjølvsagt ja! Eg elsker å dra på hytta........ Litt etterpå satt eg på kaia her og tenkte på nettopp det spørsmålet. Jo, eg trives på den hytta, men sanninga er at eg trives endå betre her. Det er akkurat som eg får ein slags fred over meg når eg er her. Eg veit ikkje, men det har nok sikkert mykje å seie at eg har hatt eit forhold til staden sidan eg var baby. Alternativa for kva ein skal gjere er også mange fleire her. Her kan eg aldri kome til å kjede meg!!!
Eg trur og det er viktig at etterkommarane våre veit kor dei kjem frå. Dette var verkeleg "Beste" sitt paradis, og eg ser det på som viktig at eg lar sonen min få eit forhold til denne perla inne i fjorden. Sanninga er at han storkoser seg her.
Det at ein berre ved å gå nokre få meter kan stå på kaia og dra inn flott fisk, er stort for ein liten gut. Eg hugsar kor eg sjølv elska å fiske då eg var her som unge. Den store plenen på oversida av hytta........kjempefine forhold for fotball. Reinsdyra som ligg rett her oppe i marka. 12 stykk om eg ikkje tar for mykje feil. Fine turar i eige turterreng! Elgskit...... Berre det å sjå i kikkerten om det kjem båtar innover fjorden har sin sjarm.

Ein kan seie kva ein vil, men eg trur alle ville ha hatt godt av å ha ei hytte å komme til. Når ein reiser på hytta, slepp ein unna eindel av kvardagens mas og kjas. Det er sjølvsagt slik at enkelte ikkje klarer det å måtte slappe av på ei hytte. Det blir fort for kjedeleg. Utviklinga i samfunnet må nok ta eindel av skulda for det. Det må skje noko heile tida....... Sjølv har eg ikkje berre ei hytte. Eg har fleire. Fint nok det, men det skal jo tas vare på alt saman!! Det einaste eg veit er at sjølv om eg har meir enn ei hytte, er eg ikkje villig til å selge unna noko som helst. På Korsnes har vi jo bygd opp eit "samfunn" som vi etterkvart er blitt veldig glad i og som er berre våres. Her på Grunnvoll er det fleire ting som ligger i botnen. Det er mykje i denne verda som ikkje kan målast i pengar. Her har eg litt av nettopp det. Det har stor affeksjonsverdi for meg å ha hytte her. Det er jo her far min vaks opp. Dette er staden han sørga for at eg forelska meg i. Det er herifrå eg har mange gode minner. Minner som ikkje kan målast i verdi av penger. Kvittar vi oss med det vi eig her, kvittar vi oss med det min eigen far elska og bygde nettopp for at vi skulle ha ein stad å komme til for å nyte freden. Han forguda naturen her inne. Dei få dagane i løpet av eit år han hadde fri, ja, dei tilbringte han her inne. Eg kan aldri sjå for meg at eg har hjarte til å la dette fare frå meg. Eg lova han at eg skulle ta vare på hytta, så det skal eg halde!!!!

Eg sakner pappa kvar einaste dag. Det går aldri over..... Derfor er det godt å vere akkurat her som på ein måte er ein del av han. Buksa som heng på knaggen på naborommet, radioen hans og ikkje minst kloggene hans. Dei gjekk han alltid i. No er det eg som bruker dei:=)
Eg høyrer endå "gryntinga" hans om morgonen når eg vaknar..... Den er liksom inngrodd i systemet:=)

I dag har vi trødd ein tur til "Nisgamneset". Utroleg fin utsikt mot Sørfjorden frå toppen. Lurer eigentleg på kvifor vi ikkje er flinkare til å bruke naturen. Det er jo så mykje fint å sjå og oppleve...... Havet er blikkstille, vinden er eit godt stykke unna oss, fuglane kvitrar og alt er berre herleg! For ei stakket lita stund.......... Resultatet "ropes" ut. Tyskland har vunne årets MGP og vi skal få høyre vinnerlåta på nytt. Jaujau, seier eg berre. Høyrde ikkje songen i stad, og no er glad for det. Dersom den songen var best, så kan ein trygt seie at det må ha vært mykje dårleg musikk i år. Sjølv ikkje vår kjære Didrik var i nærleiken. (Det var vel ikkje så uventa..). Uansett, rekkefølgen i resultatlista ser litt rar ut, men heldigvis, det er jo slik at vi alle skal få ha vore eigne meininger. Sjølv om eg ikkje likar vinnarlåta så seier eg berre: Gratulerer til Tyskland!!! Det er sikkert fortent.......?!

onsdag 19. mai 2010

Holocaust - folkemord.

Holocaust er eit begrep som brukes på folkemordet på minoritetsgrupper utført av tyske nazister under 2.verdskrig. Begrepet er gresk og betyr "total ødeleggelse ved brenning". Det er usikkert hvor mange liv som ble tatt, men det er anslått til å ligge rundt ca. 10 millioner. Stort tall spør du meg.....
Når det gjeld denne krigen, er det mange som først og fremst tenker på jødane og antisemittisme (jødehat for dei som lurer). Sanninga er at under krigen var det mange grupper som i dag kan kan knyttast opp mot begrepet holocaust. Det vere seg sigøynere, tatere, handikappede, homoseksuelle, svarte, kommunistar, frimurarar og sinnslidande (berre for å nemne nokon). Uansett, det var sjølvsagt jødane som var i stort fleirtal når det kom til stykket. Det er berre det at eg og vil belyse at også andre "folkegrupper" blei tatt. Antisemittismen dekker berre jødane og hatet mot dei, så for resten av gruppene er det vel meir rett å seie rasisme!

Alle "veit" at rasisme er eit negativt ord, men mange kan ikkje gje eit fullgodt svar om du spør dei kva rasisme eigentleg er. Definisjonen på uttrykketer at rasisme er diskriminering av mennesker på grunnlag av hudfarge, kultur og religion, og skuldast forutinntatte negative haldningar overfor andre mennesker. Det betyr i stor grad at dei som var nazistar under 2.verdskrig også var rasistar.

Kva var det som eigentleg skjedde som gjer at fleire sentrale land så seg nødt til å danne ein internasjonal domstol i Nùrnberg etter krigen??
Svaret er ganske så enkelt. Den systematiske jødeutryddelsen som fant sted under krigen var så enorm at det var nødvendig å sikre at det ikkje skulle skje på nytt. Personar som ein var viss på at deltok og sørga for store menneskemord blant jødane blei tiltalt for forbrytelse mot freden, krigsbrotverk og brotverk mot menneskeslekta.
Det var stor semje om at det var nazistane og dei militære leiarane i Tyskland som hadde ansvaret for holocaust.

Sommaren 1942! Det var då det starta.... Dei frakta mennesker under umenneskelege forhold i togvogner som eigentleg var tilpassa kyr. Familiar blei splitta. Menn og kvinner kom i kvar sine køar, og born fekk ikkje vere med foreldra sine.
Dei gongane dei trudde dei var heldige som skulle få dusje.......Ja, eg veit ikkje eingong korleis eg skal sette ord på det. Det var no eingong slik at ingen kom levande ut frå dusjen!! I staden for vann kom det blåsyregass. Ingen menneskeleg måte å døy på! Etter det var det berre å sende dei til massegraver eller krematorier. Eg har sett bileter av korleis dei laga haugar med beinrestar etter at dei hadde hatt ein runde i krematoriane. Fy søren!! Tenk også på dei jødane som måtte bære ut lika av dusjane og bringe dei til brenning.

Dei som var så "heldige" at dei enno levde då dei kom fram til leirane, skulle vel gjerne ønske at dei var blant dei som hadde fått sluppet livet tidlegare. Mange av dei som hamna i Auschwitz blei brukt som prøvefigurar under medisinsk forskning. Med kaldt blod gjennomførte dei forsøka. Smertene som blei påført dei menneska det gjaldt brydde dei seg ikkje om. Det var slik at det var to utfall under forsøka. Anten så døydde du eller så blei du øydelagt for livet.

I dag, på trass av alle dokumentasjonane som fins, er det fleire grupper som hevdar at tala over daude er for store. Fleire av dei er holocaustfornektarar.
Det er ulikt korleis landa rundt om praktiserer haldningane sine mot desse fornektarane. Vi treng ikkje gå lenger attende enn til 2006 då David Irwing blei dømt til tre års fengsel for offentleg å ha bagatellisert jødeforfølgelsane!

Både fornektarar og dei som ikkje gjer det sprer haldningane sine over internett. Difor er det særs viktig at ein er kritisk til dei kjeldene ein les på nettet om akkurat dette temaet.

mandag 17. mai 2010

Langhelga er over.

Så var den første av langhelgene over. Det er fleire av dei denne månaden.....tre om eg ikkje tar heilt feil. Ingen kan seie at vi ikkje har vore heldige med denne helga i alle fall. Det vil eg påstå!!

Sjølv om det har vore godt å vere på hytta (noko eg trives særs godt med), var det godt å kome heim også.

Sjølv om det har vore langhelg har eg hatt med meg tre bunker med oppgåver som elevane har levert inn. Det er berre koseleg å lese fortellinger om kvelden når det er heilt stille rundt meg, og så får eg det rolegare etter helga når eg slipper å rette dei då:=)

Ein ting er sikkert. Det er lettare å vere småbornsmamma når det er flott vèr!! Då vil ungane i mest mogleg grad vere ute, og det er lettare for dei å finne på noko.Det gøyaste for tida er å kaste ball på taket og prøve å fange den når den kjem attende. Eg skjønnar ikkje heilt det der med at dei aldri blir lei av å gjere det samme om att og om att, dag etter dag...........

Denne helga kom det eit uventa brev frå heksa, Cornelia?, adressert til borna i Herøyvika. Det ser jaggu meg ut som om vi får besøk av ho i år også!! Borna er veldig glad for at det er akkurat ho dei har fått brev frå, for ho er nemleg ei av dei snille!! I fjor var ho så glad då dei berga ho frå sjørøveren at ho baka muffins og laga heksedrikk til dei...... Uansett, i brevet stod det at ho hadde mista eindel krefter og at det er langt å gå frå heimplassen hennar i Sverige og heilt til Herøyvika. (Spesielt med tanke på at det er så kort tid att til det er Sankthansaften). Ho hadde sendt med ein liten holdar med nokre frø borna måtte plante i helga. Dersom det blir blomster av dei vil ho få krefter til å komme. Gjett om dei var snar til å plante frøa!??! No attstår det berre å vente og sjå om ho dukkar opp:=) Eg trur eg veit svaret! Hehe..... (Nei, det har ikkje rabla for meg eller nokon annan for den del). Tradisjonen tru er det på Sankthansaften ho dukkar opp, men i fjor var ho litt seinare enn det. Eg har i alle fall tenkt å vere der!

17.mai i år blei feira på ein høveleg brukbar dag, vèrmessig. Ei stund midt på dagen var det litt utrygt, men det regnet holdt seg for det meste borte. God temperatur var det og. Tradisjonen tru hadde dei også i år leikar/konkurransar for born. Det var ein glad, liten seksåring som kunne fortelje om alle dei gøyale aktivitetane han hadde delteke på!! :=) Ellers av underhaldning var det eindel musikk. Det er gjerne det som oftast pregar underhalndningane rundt om i landet på ein slik dag. Song frå skuleborn, bandaktivitet frå både unge og eldre var med på å sette fin ramme rundt årets nasjonaldag. Talen var og grei. Eindel ting blei nemnt som vi bør ha til ettertanke.

Det er heller ikkje ofte eg har høve til å vere i lag med husnesingar på ein slik dag. Trur det må vere 15 år sidan sist!!! Huff, tida går altfor fort. I år var i alle fall Mads her i lag med kjæresten sin og det var veldig hyggeleg. Minst like hyggeleg var det å få vite at bror hans blei pappa den natta:=) <3

Uansett, ei langhelg er over, ei ny starter snart. Ukene flyg avgarde. Om to uker er det juni.... Treng eg seie meir??!


fredag 14. mai 2010

Deilig!!

Kva er vel betre enn å vakne utkvilt til deilig fuglekvitring og godt vèr? Sidan eg dro ut på hytta på onsdag har eg lagt merke til at seint på kvelden og tidleg på morgonen, når det er heilt stille, er det kjempedeilig å høyre på denne fuglekvitringa. Då er det verre når måsen kjem og held eit liv utan like!!! Vi har no fred enno, enn så lenge! Ein høyrer på lyden av fuglane at vèret er bra. Godt vèr sprer glede! I alle fall hos meg....

Her sit eg på verandaen og nyt "stillheten". Alle borna i området er samla hos hyttenaboane og har berre meg sjølv å tenke på. Kaka står i omnen og eg kjenner lett den deilige duften som sig ut frå steikeomnen. Steffen er seks år i dag og då må vi jo ha kake! :=) Litt uverkeleg å tenke på at han er skulegut om 3 månader!! Jaja.....

Det er langhelg no. I går var det Kristihimmelfartsdag og på mandag er det 17.mai. Så det har i realiteten for meg betydd fri frå onsdag ettermiddag til tysdags morgon. Deilig er det, og eg misunner ikkje dei som er nødt til å arbeide alle desse dagane. Halve Noreg har vel ordna seg fri i dag, men eg kjenner og dei som ikkje har høve til det av ulike årsaker. Eg er sikker på at dei ønsker å kunne ta seg ei langhelg dei og.... Eg skal spise eit kakestykke for dei og eg!!! :=)

Det siste snølaget har akkurat forsvunne herifrå, no er det berre i fjella vi kan skimte det kvite. Det tar vel si tid før det er heilt borte. Glad er eg for at eg veit vi ikkje har snø syttande mai. Det såg lenge farleg ut.

Akkurat no veit eg ikkje heilt om eg skal ta attende det eg sa om fuglane. Eg har ikkje før skrive at det er deilig å lytte til dei før dei no tar heilt av . Det virker som om dei har ein eller annan form for konkurranse ipiping. Maraton kanskje?! Hehe.... Heller fuglekvitring enn den avbala reven som brukar å snike seg rundt hytteveggene. Det har nokre naboar her oppe i lia sørga for med at dei har heve ut mat til han kvar dag dei har vore her dei siste to åra. Det er vel eigentleg synd på reven. Han er så vant til å bli mata at han får store problemer om vinteren. Det er såvidt han har klart seg i vinter. Det er lett å sjå på han at han er sjuk. Ikkje vil eg at nokon av borna skal vere i nærleiken av han!!!
Det er aldri bra at reven oppholder seg i eitt bestemt område. Då jaktar han jo berre der han er, og følgene blir at vi får eit område utan orhøner og orhanar. Det har det vore manko på dei siste to åra!
Eg har ikkje sett reven den siste tida og i går høyrde eg faktisk kurringa til orfuglen!! Får håpe det fortsett slik.

Graset byrjer å bli grønt, "flagget" vaier i vinden, det er vår og ikkje minst har det dukka opp eit par sommarfugler her. Gud kor eg gler meg til sommaren!!!

We can pick up from where we started. Listen now to what my heart says!

tirsdag 11. mai 2010

..........

Don't worry, be happy!! :)

Don't change your smile...... because I love to see you when you're smiling!

Frustrasjon.

I Kjøpsvik, ja, der har dei det så godt. Lærarane har eigne kontor, skolebygget er flott og elevane har så eit så fint fysisk arbeidsmiljø!! Fine ord, spør du meg...... Synd det ikkje stemmer. Eigentleg er det rart at nokon kan gå rundt og tru det. For det er nemleg slik at det er nettopp det mange gjer. Kven er dei personane som fer med løgnene sine og sprer urettmessige utsagn om oss?

For ikkje lenge sidan var eg innom gatekjøkkenet på Drag medan eg venta i fergekø. Øyrene mine datt nesten av då eg høyrde ein av kommunepolitikarane frå andre sida seie at i Kjøpsvik, der har alle lærarane eigne kontor. Sit han i Kommunestyret og trur det? Har han nokon gong vore innom skolen og sett? Har eg eiget kontor? Så flott!! Fint at nokon kunne fortelje meg det. Eg har aldri vore klar over det sjølv, så eg har no i beste tru delt kontor med fleire andre. Hyggjeleg har eg hatt det, men det hadde jo vore greit om nokon hadde sagt til meg at eg hadde eige kontor!! Eg går jo ut ifrå at han ikkje laug for meg....Kor skuffa kjem eg ikkje då til å bli. Eit eige kontor vil vere "knæsj"!!

OPS!!! Eg gløymte visst å tenke som pedagog..... Er det ikkje det vi skal vere? Får inderleg håpe det. Ellers har eg gjort feil heile vegen!! Som pedagogar er det vel ikkje greit å meine at vi krav på eigne kontor. Hallo!! Kva då med "teamwork"? Det "nye" læreryrket legger opp til samarbeid mellom lærarar. Eg går sterkt ut ifrå at vi som då har det som yrke er pliktig til å følge opp til viss grad. Eit lite kott til kvar lærar er jo då eigentleg eit tilbakesteg i den samanheng. Men kva veit vel eg??

Kvifor gidder eg å bruke energi på å irritere meg over at det er kommunepolitikarar og andre som trur at vi har det så fett? Kvifor kan dei ikkje berre få lov til å tru det? Det bringer meg innpå sakens kjerne. Ein kjerne som ikkje smaker godt i det heile. For meg vil det vere rett å seie at det smaker som slimete lutefisk. Det er rett og slett vondt å svelge.

Vi lever i ein kommune som tidlegare var kjent for å ha møter som likna på sirkus. Kjenneteikna på møtene var krangling og syting i stor grad. Samarbeid var det som mangla mest! Så kom ei brobygging. Skolene var ein del av denne "bygginga". Vi fekk eit veldig mykje betre klima innad i kommunen. Akk og ve....Kunne det ikkje ha fortsatt? Det nye kommuestyret byrja så bra! Det meste skjedde i fred og fordragelighet. Det var heilt til nokon byrja å rope i skogen etter eigne kontor. Det var ikkje vi!! Ny skole.....

For ei stund attende i tid blei det gjort eit kommunestyrevedtak som sa at Kjøpsvik skole skulle rehabilterast for ein viss sum og Drag skole fekk ein sum dei og. Det har til og med vore ein anbudsrunde på det som skal gjerast ved begge skolane. Kva gjer politikarane frå den andre sida då?? Sidan dei er i fleirtal treng dei ikkje bry seg med tidlegare vedtak. Drag vil ha ny skole. Ei rehabilitering er ikkje nok.! Då er spørsmålet mitt: Kva i alle dagar har det med det som skal skje i Kjøpsvik å gjere? Kvifor kan ikkje vi utføre det vi treng innanfor dei rammene som er gjeven uavhengig av kva som skjer på drag? Sjølv om Drag no har andre planar, bør dei ikkje halde att det som er planlagt i Kjøpsvik. Det er jo eigentleg to adskilt saker! Nei, slik det ser ut no så tar dei vel attende det dei har vedtatt vi skal få.

Stemmer ryktene, så har vi i tillegg ein inkompetent varaordfører som ikkje kjenner vervet sitt. Han har tydlegvis uttalt at han ikkje bryr seg om Kjøpsvik skole ikkje får noko. Vi har fått nok før! Han er folkevalgt og har tydlegvis ikkje skjønt det at sjølv om han arbeider på ein skole som treng oppussing, kan han ikkje blande det med rolla si som varaordfører. I utgangspunktet må dette vere ei sak han i høgaste grad må vere inhabil i. Uansett, slike uttrykk bør ikkje forekome. Kanskje det gjeld mine uttrykk og...... med tanke på at eg bruker ord som inkompetent. Vel, det er frustrasjonen som kjem til uttrykk. Av di han ønsker at Drag skal få "ny" skole, brukar han vervet sitt slik og arbeider politisk for at dei skal få alt og vi lite. Føler at det burde gje han ein bismak!! Beklager om eg trør han på føtene no, men det er akkurat slik eg føler det no og det er no eingong slik at eg ikkje klarer å teie stille om det når eg først har sterke meininger om noko. Ferdig med det!!

Kjøpsvik skole er eldre enn skolane på Drag. Den storstilte satsinga dei spel på som kom i samanheng med reformen i 97 er berre oppspinn. Ja, Lærarane her fekk kontorbygg. Sjølv om dei på Drag i dag seier at dei ikkje hadde samme tibodet der, så er det nettopp det som er tilfelle. På den tida takka dei nei. Akkurat det skal ikkje elevane her lide for.
No skal det seiast at forholda til dei ansatte ved Drag skole er dårlege. Dei treng verkeleg betre rammer til å drive med det arbeidet som skal gjerast sjølvstendig. No deler dei alle eit stort rom med lite høve til store "sprell". Det er likevel LANGT mellom det å trenge eit betre lokale til det å ha personlege kontor. I alle fall når det blir peika på at det er det vi har. Eg veit med 100% sikkerehet at dei fleste ved den skolen veit at det ikkje er tilfelle. Dei fleste har sett kontora våre og veit dei er laga for fire stykk.

Sjølv om Drag skole treng mykje nytt så betyr det ikkje at våre forhold er så mykje betre. Til hausten byrjer sonen min på skolen. Han vil ikkje få tilbod om svømmeopplæring. Bassengforholda er så dårlege at bassenget ikkje blir fylt opp att. Fleire klasserom har elendige klimaforhold. Ikkje er det gode forhold for lufting pga at vindaugane ikkje kan opnast. Fleire av dei ligger i grenseland til å falle ut om vi er så uheldig å prøve. Utvendig ser ikkje skolen ut. Det er nesten som ein skjems når det kjem framanfolk på besøk. Gong på gong har fleire sentrale i kommunen stått under 17.mai-talen sin og kommentert veggane og lova at det skal bli ei ordning. Jau, jau....

Det er mykje eg kan skrive her. Det her er berre ein liten del av det!! Eg vel å la vere. Eg trur eg har fått ut nok frustrasjon for fleire uker og frustrasjon har aldri vore bra. Så det får bli med det.
Det vil vere synd om denne saka skal føre til krangling innad i etaten med tanke på at lærarane eigentleg har eit greit forhold til kvarandre over fjorden.

Eg unner Drag det beste. La det ikkje vere tvil om det!!!! Det skal berre ikkje gå på bekostning av andre. Det blir heilt feil når ei slik satsing dei legg opp til i etterkant at pengene er fordelt skal gjere at vi får mindre, i værste fall ingenting.

Det er farleg å seie det, men eg er ganske sikker på at eindel av politikarane har ein agenda bak det dei gjer. Ikkje alle er like flink til å halde opplysningane for seg sjølv, og eg veit fleire av dei har forsnakka seg.
Forhandlingspolitikken dei i stor grad driv med må bort. Eg har fått med meg kva løfter som er gjeven til enkelte dersom dei stemmer ja for det som skjer på Drag. Det vil på sikt føre kommunen i grøfta. Kanskje er det nettopp det dei ønsker?? Ikkje veit eg nok til å uttale meg om det.... Men eg syns dei stilar litt for høgt om dei trur at det er nokon andre som vil ha dei. Ver så god...Ta dei! (Det kjem frå ei som eigentleg er imot at fjorden skal "delast".).

Samvit er eit viktig ord for dei som veit kva det betyr. Om ein kun tenker på seg sjølv og sine eigne må ein huske at det ein gjer no må ein leve med resten av livet. Det er berre å bruke sunn fornuft i saka. Gje Kjøpsvik skole ei millionane som var til tenkt dei og Drag skoele dei millionane som var tiltenkt dei. Ønsker dei ei meir storstilt satsing får ei ta et etterpå uavhegig av vår skole.

søndag 9. mai 2010

Sundag 9.mai 2010.

For tida har eg to blad som eg abbonerer på, KK og Det nye. Sistnemnte er i vurderingsboksen av di eg syns bladet har tapt seg det siste året. Eg har fulgt det trofast i over ti år no, og bladet har endra karakter i så stor grad at eg er usikker på om det er noko for meg..... Dei har bytta ut eindel med "nytt" stoff. Det dei har bytta ut er sjølvsagt dei tinga som gjorde at eg syntes det var eit bra blad. Det eg likte best var dei flotte reportasjane og langlesingane som veldig ofte tok for seg seriøse og mange gonger alvorlege tema. Det var ofte gripande artiklar som gjorde at ein sat seg ned og tenkte over temaet etterpå. Dei gjorde noko med lesaren! Det vere seg tema som tvangsekteskap, ulovleg abort og Kabbala berre for å nemne noko.
Alt dette er idag erstatta med mote, som vil seie at det meste som er i bladet dreier seg om mote. Om det skulle vere ein artikkel med, kan ein vere sikker på at den omhandlar temaet sex og kjærleik.Til og med horoskopet endra namn til sexoskopet...... Sida der ein kunne skrive inn og spørre om det meste er endra til ei sexside der sexeksperten svarar.

Veit ikkje, eg........ Kanskje det er det dei fleste vil ha?? Kanskje det berre er eg som ikkje er "up to date"?? Uansett, eg føler meir at eg vil lese eit blad som har eit litt større innhald enn berre sex og mote.
KK derimoter meir innhaldsrikt. Dei har og med mote og tema som omhandlar sex, men til gjengjeld har dei mange reportasjer og artiklar som er veldig interessante!!

Årsaka til at eg først byrja å skrive om desse blada er eigentleg at akkurat i den siste utgåva av dei begge to var det tema som nesten overlappa kvarandre på ein veldig fin måte...... Ein kunne nesten tru at dei hadde samarbeidd litt. Det er vel aller helst tilfeldig.....

Hovudoverskrifta i Det nye er "Singel og lykkeleg". Målet med reportasjen er i stor grad å belyse det at det er fleire single 30-åringar i dag kontra tidlegare tider. Dette er det tydlegvis forska på i følge bladet!
Årsakane til at fleire er singel er mange. Mest er det av di vi er egoistiske og setter eigne behov først. Det er ikkje lenger så tabu å bu ilag utan å vere gift. Det gjer at fleire lar utdanning og karriere kome før ekteskap. Ei heller treng ein å gifte seg av praktiske grunnar lenger.
Det faktum at vi er mange som er eit produkt av skilte foreldre, skremmer nok mange av oss frå å etablere seg. Ergo blir ein eldre før ein vel å slå seg til ro, og med alderen kjem den kresne delen av oss fram.

Sjølv har eg intrykk av at det er blitt meir "in" å seie at "Eg er lukkeleg som singel". Spørsmålet er om det er sanninga som kjem fram, eller om det er det ein prøver å overbevise seg sjølv om. Har ikkje dei fleste av oss eit behov for ein viss nærleik? Kanskje ikkje......
Det er sikkert mange føremoner med å vere singel. Når det er mykje som skjer, på arbeid eller andre stader. Spontanhelger med venninner! Ein treng nesten ikkje planlegge noko. Sikkert ein deilig form for fridom. Impulsiviteten rår i mykje større grad som singel.

Sjølv trur eg alle kan ha godt av å vere singel ei stund før dei "jumpar" inn i det store forholdet! Når ein er singel, blir ein betre kjent med seg sjølv og kven ein eigentleg er som person. Med større sjølvinnsikt er sjansen meir tilstades for at ein vel rett.

Så har vi fenomenet som vi kallar for "overganskjæreste". Mange har vel ein eller annan gang hatt eit forhold dei eigentleg har visst ikkje kom til å vare. Likevel kan kjæresten vere god å ha i påvente til at den rette skal dukke opp. Stemmer ikkje det? Enkelte gonger veit underbevisstheten det, men ein vel å oversjå det og trur noko anna.
Eg trur ikkje mange tenker over korleis det må vere for den som er overgangskjæreste før ein sjølv opplev det. Eit eksempel på eit slikt forhold kan vere at du låner ei bok du syns er veldig bra av kjæresten din. Når du så kjem over same boka i eit antikvariat og kjøper den, må det jo bety at du eigentleg veit at forholdet ikkje kjem til å vare?? Eller.......? Var forholdet meint å vare ville du jo berre brukt boka som kjæresten din har!

Sjølv trur eg at årsaka til at ein får seg overgangskjærester (utan at det treng å vere eit bevisst valg) er at dei fleste ikkje trives så godt åleine. Dei fleste syns nok det er godt å ha nokon å prate med kvar dag, nokon å spise middag med og ha sex med. Då er det kanskje lettare å sjå mellom fingrane om forholdet ikkje er så bra. Eit tomrom blir fylt, men ein veit at ein ikkje kjem til å bli gammel ilag.

Er det greit at mennesker blir brukt slik? For å kunne gje eit ærleg svar pådet må eg snu litt på spørsmålet. Kva ville eg sjølv ha følt dersom eg plutseleg fekk beskjed om at eg berre var ein overgangskjæreste? Trur eg ville ha blitt veldig såra.....
Å sjå at kjæresten berre er ein overgangsperson er nok lettast å sjå i ettertid av eit forhold.

Sjølv har eg trua på kjærleiken, men sanninga er at kjærleiken uansett aldri blir heilt fri for risiko.

For å gjere eit lite hopp, men samtidig likevel prøve å klare og halde seg innanfopr dagens tema, såvidt, til ein viss grad, tenker eg litt på kva vi fyller alle dei må og store ventetidene med. I alle menneskers liv, singel eller ikkje, så finnes det noko som heiter "daudtid". Det vil seie før i tida var det slik.......for i dag klarer dei fleste å fylle den tida også.
Dagens generasjon er ganske så ulik dei førre generasjonane. Livet i dag har for mange blitt slik at ein automatisk grip mobilen og tekstar i hytt og pine berre av di dei får eit minutt ledig medan dei ventar i kø i kaffebaren. Kor mange er det i dag som ikkje er på facebook? Det verste eksempelet på utnytting av daudtida må vere ho som sit på do og sorterer klesvasken.

Desse trendene som har oppstått har eit namn. "Fill moments". Forretningsutviklarar går ute i gata og studerer oss!!! På kjøpesentra..., togstasjonar..... kun for å studere korleis vi oppfører oss. Måten vi oppfører oss på gjer dei masse idear til korleis dei kan proppe oss fulle av nye tilbod.

I dag blir vi ikkje kjent med sidemannen på toget. No proppar vi øyrene fulle av musikk, les mail eller bruker mobilen. Ikkje minst letter vi den dårlige samvittigheten vår ved å sende tekstmeldingar til venene våre.
Eit kvinnfolk sit ikkje stille eit sekund. (I alle fall ikkje utan mål og meining). Stirrer ho ut i lufta heilt i det blå kan du vere sikker på at ho gjer knipeøvingar samtidig!

Sanninga er også den at ein stor del av facebookbrukarane faktisk ikkje klarar å leggje seg utan å ha fortalt alle dei 400 venene at dei skal gjere nettopp det.

"Fill moments" er både på godt og vondt. Det er pusterom som gjer oss høvet til å gjere noko heilt anna, bli inspirert, underholdt og ikkje minst engasjert. Daglege rutinar kan fort bli kjedelege!

Det er berre å konstantere at den tida vi lever i no må kallast for noisme! All komunikasjon i dag foregår "real time". Den er meir impulsiv og umiddelbar. Vi er sjølvsagt tilgjengelege overalt.
Å vere tilstades i noet vitnar om at ein er trendy. Eksponeringskulturen har tatt heilt av!! Vi er rett og slett blitt hekta på å diretesende livene våre.